Wat bestond er voordat ons heelal bestond?

Pieter, 7 jaar
3 februari 2016

Ons heelal bestaat nu, met ons zonnestelsel. Maar voordat dit ontstond, wat was er toen?

Antwoord

 

Dit is best een moeilijke vraag.  Niet zozeer omdat je slim zou moeten zijn en/of hard moet kunnen rekenen om er het antwoord op te geven.  Maar eerder omdat je vragen moet stellen over de vraag zelf.

Onder 'het heelal' verstaan we 'alles wat er is', en daar horen tijd en ruimte bij.  Als je vraagt wat er voor het heelal was, dan ga je ervan uit dat er toen al tijd was, en dus dat het heelal toen ook al bestond!

Als we dus spreken over 'ontstaan van het heelal', dan bedoelen we dus ook dat de tijd een begin heeft gehad.  Waarom doen we dat?  Om een aantal redenen, maar vooral om twee ervan: (1) We zien het heelal groter worden, en als we terugrekenen, vinden we een 'moment' ongeveer 14 miljard jaar geleden dat alles samen moet hebben gezeten; (2) We kunnen uitrekenen hoe oud de sterren en andere dingen in het heelal zijn, zelfs vinden welke de oudste daarvan zijn, en we vinden een ouderdom voor de oudste sterren die goed klopt met die veertien miljard jaar van daarpas.  Het lijkt er dus heel sterk op dat het heelal, en de tijd en de ruimte, 14 miljard jaar geleden zijn begonnen.

We kunnen dus moeilijk anders dan besluiten dat dat begin er is geweest, en een echt begin was, maar daarom snappen we het nog niet helemaal.  Het uiteindelijke waarom ontsnapt ons, en dat zal misschien altijd zo blijven.  Omdat we niet mogen vergeten dat wij kinderen zijn van dit heelal, en leren spreken en denken hebben in dit heelal.  Als we tijd en ruimte aanvoelen, is dat omdat dat kenmerken zijn van het heelal dat ons heeft voortgebracht.  Maar dat betekent ook dat we moeten oppassen met over tijd en ruimte te spreken 'voor' en 'buiten' het heelal.

Beseffen dat we voorzichtig moeten zijn, betekent nog niet dat we niet verder mogen nadenken.  In de oerknal zoals we die met klassieke natuurkunde proberen te begrijpen, is de wereld oneindig klein en de dichtheid ervan oneindig groot, en daar kunnen we met diezelfde natuurkunde niets over zeggen.  Met modernere theorieen kan het misschien dat er subtiele effecten meespelen op die kleinste afmetingen, die 'onze ' wereld hebben kunnen voorbrengen uit een 'andere' wereld.  Maar dat is echt nog veel zoeken.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw