Zijn invasieve soorten per definitie schadelijk?

Lies, 42 jaar
14 juli 2015

Antwoord

Beste,

Wereldwijd worden meer dan ooit soorten planten, dieren en andere organismen getransporteerd vanuit hun natuurlijke omgeving naar elders in de wereld. Vaak hanteert men grofweg volgende regel: van 1000 uitheemse soorten die ergens anders terecht komen, zijn er 100 die zich daar weten te handhaven, 10 daarvan geraken ingeburgerd d.w.z. slagen erin zich voor te planten in die nieuwe omgeving; 1 daarvan zal zich invasief gaan gedragen. Daarmee bedoelt men dat zo'n soort zich gaat uitbreiden en in staat is een groot gebied te koloniseren. Wereldwijd gaat het vandaag over grofweg 100 000 soorten invasieven. In ons land zijn het er op dit moment een 100-tal. (zie website http://ias.biodiversity.be/). Studies tonen aan dat van die invasieven zo'n 50 tot 80 % schade toebrengen aan leefmilieu, infrastructuur, de menselijke gezondheid, landbouwgewassen of dieren. Daarom is de economisch kostprijs ook aanzienlijk; geschat op 5% winstverlies van de wereldeconomie. Dat is de reden waarom men naast het bestrijden van die invasieven ook een aantal soorten die mogelijk invasief zouden kunnen worden, nauwlettend in de gaten houdt.

Reacties op dit antwoord

  • 24/07/2015 - Lies (vraagsteller)

    Dank u wel.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoƶrdineerd door EOS vzw