Waar komt water vandaan?

jonathan , 8 jaar
16 juni 2008

Wij leren momenteel in de klas over water. Wij zouden graag weten waar water vandaan komt.

Antwoord

Om te begrijpen waar het water op aarde vandaan komt, moet je kijken naar het ontstaan van de aarde in het zonnestelsel. Ons zonnestelsel met de zon en de planeten, zoals de aarde, is ontstaan uit een grote wolk van stof en gas.Toen deze wolk begon in te krimpen, ontstond in het midden een ster, de zon, met erom heen nog resten van de stof- en gaswolk. Vele van die resten gingen samenklonteren en werden de voorlopers van de planeten en tenslotte ook echte planeten. Kleine resten bleven in een baan om de zon tussen de planeten of in een wolk op verre afstand.

In de wolken waaruit een zonnestelsel ontstaat, zit zeker water. Dat kunnen de astronomen je vertellen. Zij analyseren daarvoor het licht en ook de radiostraling die uit het heelal komt, bijvoorbeeld met de schotelantennes van de radiotelesopen. Water is immers een combinatie van waterstof en zuurstof (H2O). Waterstof is van bij het ontstaan van het heelal in overvloed aanwezig. Zuurstof wordt (vooral) gevormd in de (zeer hete) sterren, die het dan weer uitstoten in de ruimte. Daar kunnen waterstof en zuurstof elkaar ontmoeten en samengaan. Zo is er veel water in het heelal aanwezig.

Als een zonnestelsel gevormd is, zit er nog water in de buitengebieden. Dichter bij de zon is het echter veel te heet om water vloeibaar te houden en waar het nog heter is, kunnen waterstof en zuurstof zelfs niet meer samenblijven. Heel ver van de zon komt het water wel nog voor in de vorm van ijs.

De planeten waren heet in het begin, maar later koelden ze af. Soms kwamen dan toch nog resten uit die buitengebieden in botsing met een planeet, zoals de aarde. Zo kwam er dan nog meer water op die planeet terecht. Als die planeet de juiste temperatuur en andere omstandigheden bleef behouden, dan kon het water er ook blijven. Nieuwe inslagen maakten de voorraad water steeds groter.

Een aantal astronomen meent dat een voortdurend bombardement van kometen het water op aarde heeft gebracht. Deze kometen zitten in grote aantallen in de buitengebieden van het zonnestelsel, maar soms komen ze dichterbij en kunnen ze inslaan op de aarde. Vooral in de beginjaren van ons zonnestelsel gebeurde dat heel veel. Een komeet is een soort vuile sneeuwbal (stof en ijs, dus ook water). Daar heb je er wel veel van nodig want per stuk zijn ze maar een 10 km groot. Sommige astronomen twijfelen eraan of zulke kometen wel het water van de aarde hebben aangebracht. Nieuwe computerberekeningen hebben nu aangetoond dat misschien een tiental heel grote brokstukken, een soort ijsplaneten, die botsten met de aarde toen die net koel genoeg was, voldoende waren om al het water van de aarde aan te brengen. Maar om dit alles te bevestigen is nog meer onderzoek nodig.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoƶrdineerd door EOS vzw