Vanwaar komt het begrip 'aan boord'?

karel, 76 jaar
26 september 2014

Zoals in 'aan boord gaan' of 'aan boord zijn'? Merkwaardig: het woord is in diverse talen hetzelfde... 'a bord' (Frans), 'on board' (Engels), 'an bort' (Duits), 'a bordo' (Spaans)...
Is 'boord' synoniem voor 'schip'?

Antwoord

Boord is geen synoniem voor schip. Het is waarschijnlijk een oudfrankisch woord dat we terugvinden in bord, bordeel, etc. in het Nederlands. Het betekent oorspronkelijk "plank" en heeft vanuit die basisbetekenis allerlei betekenisuitbreidingen gekend, waaronder de rand van een schip.

Het Frankische woord is in het Frans overgenomen, ten gevolge van de Frankische overheersing van Frankrijk, toen het nog de Romeinse provincie Gallia was. Op het einde van het Romeinse rijk en in de vroege Middeleeuwen was het noorden van Gallië een tweetalige Germaans-Romaanse gemeenschap, waardoor veel Frankische woorden in het Frans zijn overgenomen.

Vanuit het Frans heeft dit woord zich verspreid o.m. als scheepsterm. Het Engelse board komt als scheepsterm waarschijnlijk ook uit het Frans via de Normandische verovering van Engeland in de 11de eeuw. Het is bij scheepstermen niet zo uitzonderlijk dat ze zich internationaal verspreiden, dikwijls vanuit een Germaanse oorsprong.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof. Eugeen Roegiest

Linguïstiek van de Romaanse talen en het Spaans in het bijzonder

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt geco├Ârdineerd door EOS vzw