Waarom test men de persoonlijkheid van kinderen niet bij het geven van studie-advies?

pieter, 22 jaar
10 juni 2014

Beste,

Ik heb onlangs mijn twijfels gekregen bij het feit dat bepaalde onderwijssystemen niet werken zoals ze zouden moeten en dat er te weinig begeleiding is in studiekeuzen. Ik ben zelf iemand die vanaf 12 jaar naar technische werd gestuurd, dan bso, dan heb ik leercontract gedaan. Nu ben ik vooral geïnteresseerd in filosofie en werk ik mijn weg terug door dingen die mij eindelijk interesseren. momenteel heb ik 2de graad secundair ben 3de graad aan het halen via zelfstudie (examencommissie) terwijl ik werk.Mijn vaststelling is echter dat we vast zitten aan een bepaald oppervlakkig denkbeeld dat als volgt gaat.

Ik begin mijn schoolcarriere en ben 2,5 jaar. ik ga naar de kleuterschool en na ongeveer mijn 6de leerjaar heb ik de basis van het onderwijs geleerd. Ik moet nu op basis van wat mijn leraar zegt over mijn punten een school kiezen die het beste bij mij past.

Echter, alleen maar op basis van mijn punten, nooit op basis van mijn persoonlijkheid, ik heb er geen enkele les over zelfontplooiing geleerd. Waarom wordt er op dit moment niet aan de kinderen geleerd wat voor soort persoon ze zijn. Ik ben ooit 12 jaar geweest. Volgens het boek van Carl Jung en Isabel Myers ben ik INFP (een harmoniezoeker & verklaringgever). Leraren tijdens mijn schoolperiode schreven al eens in mijn agenda dat ik niet geconcentreerd was. Routineschoolwerk interesseerde me op die leeftijd niet. Nu ben ik 22 jaar en wil ik juist zo veel mogelijk studeren zo lang als ik maar kan ontsnappen van mijn huidige job.

Waarom is het dus niet mogelijk om kinderen van 12 jaar misschien al is te toetsen en te onderwerpen aan persoonlijkheidstests zoals die van de MBTI. Dit kan ook zorgen voor:

- competente mensen op de arbeidsmarkt met iedereen die via zijn eigen kunnen een job heeft die bij hem past
- verminderde werkloosheid
- minder geestelijke ziektes zoals burn-outs en depressies
- een economische heropleving en een waakzaamheid over het welzijn van de burger.

Antwoord

Dag Pieter,

Je vraag is sterk persoonlijk gemotiveerd, maar daarom niet minder boeiend.

Studieadvies is vrij recent ontstaan, na de Tweede Wereldoorlog, omdat men net vond dat studieresultaten alleen niet genoeg voorspellend waren voor latere studiecarrière, en omdat de testpsychologie opgang maakte. De focus lag daarbij vooral op de leeftijdsgroep 14-16 jaar, omdat dan net de meest ingrijpende keuzes werden gemaakt. Eerst ging het om initiatieven van zuilenorganisaties, later van psycho-medisch-sociale centra (PMS) en sinds 1998 centra voor leerlingbegeleiding, afhandelijk van het onderwijsministerie.

Men kan veel kritiek hebben op de tests gehanteerd in die centra, maar niet dat ze louter naar schoolse prestaties kijken. Ze willen net wèl naar interesses en werkhouding kijken, in plaats van enkel naar hoe je de voorbije jaren op school hebt gefunctioneerd.

Twee fundamentele problemen daarbij zijn dat:

  • Die interesses, houding, zelfs persoonlijkheid sterk veranderen, zeker in die levensjaren. Dat hindert de voorspellende waarde: het is niet omdat je enorm snel bent afgeleid als 12-jarige, of taalspelletjes leuk vindt, dat dat later ook betekenisvol zal blijven.
  • Het gaat om een zeer oppervlakkige momentopname, een screening van jaarlijks tienduizenden kinderen, die op één of hooguit enkele momenten worden gezien. Zelfs het afnemen en interpreteren van een relatief eenvoudige intelliigentietest vraagt al snel een hele dag werk, en weerspiegelt prestaties op één moment (o wee als de proefpersoon wat grieperig was...). Een degelijke persoonlijkheidstest voor alle leerlingen in het Vlaamse onderwijs is praktisch uitgesloten.

Ik heb nog twee bedenkingen bij uw vraag:

  • De MBTI, een jungiaanse methodiek voor persoonlijkheidstypes, is wetenschappelijk zwak onderbouwd. Methodologische bewijskracht voor het bestaan van de types ontbreekt, de test berust veel te sterk op zelfrapportage zonder correcties voor sociaal wenselijke antwoorden, en zelfs weinig bruikbaar voor voorspelling van jobtevredenheid, nochtans de oorspronkelijke motivatie voor de test.
  • Vanop een afstand gezien is het een vreemde mengeling van Jungiaanse persoonlijkheidspsychologie, en een eerder utilitaire opvatting over onderwijs, dat exclusief moet gericht zijn op het efficiënt bevoorraden van de arbeidsmarkt. Dat is misschien wel de voornaamste reden waarom de MBTI minder aanhang heeft buiten de VS dan erbinnen: omdat men oordeelt dat onderwijs meer taken heeft dan enkel voorbereiden op een toekomstige werkplek.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt geco├Ârdineerd door EOS vzw