Liggen de pixels op een (analoog/digitaal) beeldscherm horizontaal en verticaal even ver van elkaar?

Hugo, 55 jaar
10 juni 2008

Is 'beeldpunt' gelijk aan 'pixel' voor een (analoog/digitaal) beeldscherm?

Antwoord

Het woord "pixel" is een samentrekking van "picture element" en kan je inderdaad vertalen als "beeldpunt". Beide begrippen hebben dus dezelfde betekenis.

Een beeldscherm bestaat uit een raster van pixels. Op de meeste moderne schermen liggen de pixels horizontaal en vertikaal inderdaad even ver van elkaar. Men spreekt dan van "vierkante" pixels of van een pixel-aspectratio (= verhouding tussen de horizontale en de vertikale afstand tussen pixels) van 1:1.

Er zijn echter ook videosystemen waarin de pixels niet "vierkant" zijn: hier is de afstand tussen de pixelrijen verschillend van de afstand tussen de pixelkolommen. Op een dergelijk beeldscherm zal een cirkel dus getoond worden als een ovaal, tenzij bij de beeldgeneratie rekening is gehouden met de afwijkende pixel-aspectratio.

Merk op dat "pixel-aspectratio" los staat van de "beeld-aspectratio". Dit laatste is de verhouding tussen de breedte en de hoogte van een beeld (gemeten in aantal pixels). Voor traditionele TV is dit 4:3 (768 : 576 pixels) en voor Full HDTV is dit 16:9  (1920 : 1080 pixels).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Wim Lamotte

Informatica Multimedia Netwerken Internet Genetwerkte virtuele omgevingen

Universiteit Hasselt
Agoralaan Universitaire Campus-gebouw D BE-3590 Diepenbeek
http://www.uhasselt.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw