Wat wordt er gevormd bij de elektrolyse van water met koolstof?

Thibault, 16 jaar
30 maart 2014

Hallo,

Wat bekom je als je de elektrolyse doet van water met koolstof? Bekom je dan een alkaan en zuurstof? Zo ja, welke?

Alvast bedankt.
Thibault.

Antwoord

Beste Thibault,

Eerste vraag is wat je exact bedoelt als je zegt "de elektrolyse doet van water met koolstof"? Zelf ken ik zo een experiment waarbij je enerzijds een metaalelektrode hebt en anderzijds een koolstofelectrode om daarmee de elektrolyse van water te doen. Nu die koolstofelectrode was dan een soort van grafietstaafje of tot een staafje geperste roet. In dit geval ga je gewoon water ontbinden in waterstofgas en zuurstofgas. De koolstofelektrode reageert niet echt en neemt dus niet rechtstreeks deel aan het proces.

Als je op die manier alkanen zou krijgen zou schitterend zijn! zo een proces  zou dan zonne-energie kunnen omzetten in een bijzonder goede energiedrager, nl. inderdaad alkanen. Wetenschappers dromen op dit ogenblik van een dergelijk proces! Dit zou veel handiger zijn dan waterstof, dat als energiedrager meer nadelen dan voordelen heeft en in die zin geen echte toekomst heeft. (Of dat is toch mijn mening.)

Ik hoop dat dit voldoet

vriendelijke groeten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw