Wat is de waarde van deze gouden munt?

Alphons, 50 jaar
9 oktober 2013

Ik heb deze Gouden Carolus gulden uit 1522 gevonden en zou graag willen weten hoeveel geld ze waard is?

Antwoord

Geachte Heer Alphons,

De waarde van gevonden munten, zelfs van gouden munten, zit vooral in hun historische en archeologische betekenis. Deze munt heeft ongetwijfeld een gans verhaal te vertellen, gedeeltelijk af te leiden uit de vindplaats en de vondstcontext. Dit betekent dat de juiste vindplaats en vondstomstandigheden van groot belang zijn. Zou je deze kunnen bezorgen?

Munten zijn bijvoorbeeld nuttig om archeologische lagen te dateren. Zoals je zelf aangeeft is deze gouden carolus te dateren in 1522. Indien deze munt uit een archeologische context komt dan weet je dat deze niet voor 1522 tot stand kwam. Munten geven ook informatie over de toenmalige geldcirculatie, over de monetaire, politieke en economische geschiedenis,...

Ik veronderstel dat je deze vondst reeds gemeld hebt bij de bevoegde archeologische instanties, in Vlaanderen is dit het agentschap Onroerend Erfgoed. Zoniet dan zou ik dat eerst en vooral doen; uw vondst heeft wellicht meer betekenis dan u vermoedt. Iin elk geval meer dan de geldelijke waarde die een muntverzamelaar, een juwelier of een antiquair er voor over heeft. In geldelijke waarde is een archeoloog niet thuis: deze doet ook niet terzake voor ons onderzoek, we richten ons in de eerste plaats op de historische en archeologische waarde van materiële relicten uit het verleden.

Hoogachtend,

 

Marnix Pieters

 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Marnix Pieters

archeologie, maritieme archeologie, bodemkunde

Agentschap Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 19 bus 5 B-1210 Brussel
https://www.onroerenderfgoed.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw