Van welke vlinder is dit de rups?

Sofie, 35 jaar
22 september 2013

Deze rups heeft zich ondertussen al in een spinnennest gesetteld. Overleeft die de winter buiten?

Antwoord

Beste Sofie,

dit is de rups van de koninginnenpage Papilio machaon (familie Papilionidae). De rupsen worden vooral aangetroffen op schermbloemige planten, waaronder wortel, maar ook pastinaak en venkel. In principe zijn er 2 generaties per jaar, met een eerste vlucht in de periode april-half juni en een tweede vlucht in de periode begin juli-half september. De rupsen zijn dan aan te treffen in de periode half mei-half juni en half augustus-einde september. De overwintering vindt plaats in het popstadium. De rups zoekt vlak voor de verpopping een geschikte ondergrond uit. Voor de rupsen van de eerste generatie zijn dit vaak kruidachtige planten; de overwinterende popstadia zijn echter vooral te vinden op houtachtige substraten (o. a. boomstammen). De rups op de foto is dus van plan om hier te verpoppen en te overwinteren.  Met het oog hierop spant de rups een soort ankerdraad waarmee ze zich vasthecht aan de ondergrond, de draad is hier duidelijk te zien, samen met het spinsel dat werd aangemaakt. Het spinsel dat je opmerkt is voor een groot deel geproduceerd door deze rups.

met vriendelijke groeten,

Hans

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw