Kan een persoon cognitief traag maar toch intelligent zijn of is die intelligentie te danken aan de extra tijd die persoon neemt?

Tom, 21 jaar
14 juni 2013

Antwoord

Dat kan zeker. Ook al is er in het algemeen een verband tussen informatieverwerkingssnelheid en intelligentie, dat verband is verre van perfect. Dit sluit aan bij de stelling van Minsky dat personen met een heel goed geheugen vaak te weinig moeite moeten doen om iets te weten en daardoor cognitief wat lui worden. Intelligentie is niet één monolytisch gegeven, maar omvat verschillende aspecten. Grondig en analytisch denken vergt meestal dat men niet te snel denkt, maar wel precies, grondig en dus beter wat trager. Sommige mensen die wel heel verstandig kunnen zijn, denken soms heel snel en daardoor soms wat te oppervlakkig. Ik zie zeker in mijn academische omgeving voorbeelden van beide types; ze zijn dus beide intelligent, maar toch wat op een andere manier. Dit onderscheid sluit ook aan bij Kahnemans slow vs. fast thinking. Om rationele beslissingen te kunnen nemen, nemen we best onze tijd. Snelle heuristische beslissingen werken soms prima, maar lopen meer risico op fouten.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw