Is de chemische samenstelling van grond, zand en gras overal op aarde hetzelfde?

Jan, 26 jaar
18 december 2012

Hallo,

Mijn vraag is als volgt:

Is de chemische samenstelling van grond, zand en gras overal op aarde hetzelfde?
Ik vroeg me dit af omdat er bijv. vruchtbare gronden en onvruchtbare gronden zijn, gelig gras en echt groen gras?

Met vriendelijke groeten

Antwoord

Dag Jan,

Dat voel je intuïtief heel juist aan. De chemische samenstelling van de meeste dingen in de natuur zijn zelden identiek. De samenstelling van de bodem kan zoals je het zelf aangeeft erg verschillend zijn.

Om te beginnen kan de korrelgrote al erg verschillen: van een kleibodem waar hele kleine plaatjes tegen elkaar drukken tot een zandbodem die uit redelijk grote korreltjes bestaat. Door zand vloeien vruchtbare mineralen gewoon door terwijl deze in klei heel goed blijven hangen. Dat maakt een kleibodem over het algemeen vruchtbaarder. Maar zelfs binnen een bodemsoort kunnen er op verschillende plaatsen verschillende mineralen blijven hangen.

Welke chemische stoffen in de bodem zitten hangt van veel factoren af:

  • de planten erboven
  • het grondwater eronder
  • de bergen errond
Er zijn verschillende grassoorten en deze hebben lichtjes verschillende opnamemechanismen wat onderling hun chemie kan doen verschillen, maar bovendien zal dezelfde soort gras ook op verschillende plaatsen verschillende mineralen kunnen opnemen, wat de samenstelling van de plant beïnvloedt. Geler gras kan bijvoorbeeld wijzen op een tekort aan een bepaald mineraal in de bodem, waardoor de plant geen chlorofyl meer kan aanmaken.

Het gaat zelfs verder: de uitdrukking “You are what you eat” wijst erop dat je de chemische samenstelling van wat je opneemt met je meedraagt. Zo kan je uit de isotopische samenstelling van de botten van een prehistorische mens nagaan of deze vooral grassen (granen) of bessen at.

Ik hoop je hiermee verder geholpen te hebben.

Maite Bauwens

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw