Bestaan er technieken met hetzelfde principe als een laser, maar die dan bijvoorbeeld in het infrarood werken of op hogere frequenties dan zichtbaar licht?

Herman, 35 jaar
9 oktober 2012

Bestaan er dingen die hetzelfde principe als een laser gebruiken, maar dan bijvoorbeeld in het infrarood werken of op hogere frequenties dan zichtbaar licht (waar geen zichtbaar licht uitkomt dus)? Hoe noemt men deze en waarvoor worden ze gebruikt?

Antwoord

Een laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) is een lichtbron, een bron van "gewoon"  licht, met een specifieke eigenschap: het is licht met vaak één precieze golflengte of frequentie, z.g. "monochromatisch" licht. Wegens deze eigenschap is een laser nuttig voor tal van toepassingen waar "gewoon" licht - dat een groot aantal verschillende golflengten bevat - niet bruikbaar is. Vaak maar niet altijd is het nut van de laser verbonden met zijn "coherentie", dit wil zeggen, licht met één precieze vaste golflengte heeft noodzakelijkerwijze een reproduceerbaarheid die zich uitstrekt in ruimte en tijd.

In principe kan het concept laser bestaan voor alle electro-magnetische straling, gaande van radiofrequenties tot gammastraling. In de praktijk zijn niet al deze golflengtes technisch realiseerbaar, laat staan nuttig.

Buiten het zichtbaar licht (400-750nm) worden lasers (en het woord laser) courant gebruikt in het aangrenzende UV (100-400nm) en infrarood (800-15000nm). 
Lasers in het UV en nabije infrarood vinden hun toepassingen in meetinstrumenten, telecommunicatie, scanning enz.  Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Toepassingen_van_lasertechniek

Enkele bekende voorbeelden buiten het zichtbaar licht
CO2-lasers zitten in het golflengtebereik rond 10000nm of 10µm. Hun toepassing is het snijden van materialen.

"Masers", of microgolf-lasers, zitten het het golflengtebereik tussen enkele mm en enkele cm. Ze hebben geen grootschalige toepassingen buiten de telecommunicatie, maar ze worden gezien als een mogelijkheid voor het draadloos transport van energie.

X-stralen-lasers werden in de jaren 80 gezien als een mogelijk wapen tegen of tussen satellieten en raketten.

En ten slotte, niet "laser" genoemd, maar wel bronnen van monochromatische electro-magnetische straling, zijn radio-zenders, gaande van zeer lange golven tot de straling van gsm's.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw