Dachten de mensen in de middeleeuwen dat de wereld vlak was?

Ruben, 15 jaar
14 september 2012

Mijn leerkracht geschiedenis beweert dat men dat niet dacht, maar mijn vorige leerkrachten geschiedenis zeiden dat dit wel het geval was. Wie weet het antwoord?

Antwoord

Beste Ruben,


De dertiende-eeuwse Vlaamse dichter van De natuurkunde van het geheelal schrijft het zwart op wit: 'aertrike is ront' (zie afbeelding). Volgens hem hangt de aardbol in het firmament als een dooier in een ei. Ook de Antwerpse stadssecretaris draagt deze kennis uit in zijn Lekenspiegel van omstreeks 1325: 'Aerde ende water, al sijn si groot, / Ligghen te samen ront als een cloot' (aarde en water, al zijn ze omvangrijk, liggen samen in de vorm van een bol).

De mythe dat de middeleeuwers meenden op een platte pannenkoek te leven, werd pas later gecreëerd uit een gevoel van superioriteit. De periode tussen de Klassieke Oudheid en de Renaissance werd aangeduid als de 'middel-eeuwen' en er werd voorbijgegaan aan het feit dat er in die periode wel degelijk veel kennis vanuit de Oudheid werd doorgegeven. Zonder middeleeuwse handschriften zouden we heel wat klassieke teksten niet eens hebben gekend.

Voor meer informatie kan ik je één boek van harte aanbevelen: J. Janssens e.a., En toch was ze rond... Middeleeuws mens- en wereldbeeld (1990). Lees ook http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme044.html

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw