Waarom heeft de economische crisis zo veel invloed op de zwarte markt?

Fleur, 16 jaar
8 juni 2012

Ik wil graag weten waarom de zwarte markt wordt beïnvloed door de economische crisis.

Antwoord

Beste Fleur,

Je vraag is vrij breed interpreteerbaar en dus afhankelijk van meer invloeden dan ik ga opsommen, maar ik zal toch een poging wagen je vraag te beantwoorden. De zwarte markt kan namelijk duiden op een markt van bv. goederen, diensten en/of arbeid.

Wanneer het gaat over goederen of diensten, dan gaat het vooral over de lagere prijs die op de zwarte markt verkregen kan worden. Wanneer de koopkracht (wat je kan kopen) van de mensen verlaagt, gaan ze hun consumptiepatroon (wat je effectief koopt) niet evenzeer wijzigen. De crisis zorgt voor een daling van de koopkracht (er worden minder kredieten toegestaan, lonen worden niet verhoogd, andere voordelen zoals een auto van het werk verdwijnen, mensen worden werkloos,...), waardoor eigenlijk niet hetzelfde consumptiepatroon kan aangehouden worden als daarvoor. Wanneer men dit toch wil, dan is een mogelijk, hoewel illegaal, alternatief de zwarte markt. Je gaat dan goederen of diensten kopen zonder hierop btw of andere bijdragen te betalen of zelfs gestolen goederen aankopen. Deze goederen en diensten worden dan aangeboden aan een lagere prijs dan je legaal zou betalen. Tijdens een crisis gaan meer mensen kiezen voor deze illegale weg en dit heeft dan invloed op de zwarte markt.

Wanneer het gaat over de arbeidsmarkt, dan gaat het vooral over zwartwerk. Er zijn minder jobs beschikbaar door de crisis, maar er zijn nog steeds veel mensen die een job willen om in hun levensonderhoud te voorzien. Wanneer de enige of meest betaalde jobs die mensen vinden zwartwerk inhouden, dan gaan ze hierop ingaan om toch voldoende inkomen te hebben. Er zijn een aantal zaken die hiertoe bijdragen. Werkgevers gaan meer geneigd zijn om zwartwerk aan te bieden, omdat ook voor hen de totale loonkost lager ligt (er worden immers geen sociale zekerheidsbijdragen betaald en ook geen loonbelasting). Bovendien hebben ze ook minder geld te besteden door de crisis. Werknemers kunnen naast hun zwartwerk nog steeds een uitkering innen (dit is uitkeringsfraude en dus illegaal), want officieel zijn ze nog steeds werkloos. Ten slotte heeft de overheid minder inkomsten en dat kan een negatief gevolg hebben op bv. de controles van zwartwerk en uitkeringsfraude.

Met vriendelijke groeten,

Junior Burssens

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt geco├Ârdineerd door EOS vzw