Zou het kunnen dat er een tweede universum bestaat, dat een fractie van een seconde op ons voor- of na loopt zodanig dat we van mekaar niets afweten, en ook mekaars plaats niet innemen?

Martin, 61 jaar
24 mei 2008

Zou het kunnen dat er een tweede of meerdere universums hier op deze plaats bestaan die een fractie van de tijd voor of nalopen op ons, zodanig dat we er geen weet van hebben.
Ik denk dat elke nanoseconde, of zelfs onderdelen daarvan een universum op zijn eigen is, ik bedoel hiermee dat tijd geen vloeiend iets is, maar telkens momentopnames (gekapt), en dat daarom de verleden tijd niet weg is, maar opgeslagen in de tijd gelijk een bladzijde van een dik boek, en ik bedoel echt de tijd, niet de lichtindruk, die uiteraard met de lichtsnelheid van ons wegvlucht. Daarom dat er meerdere universums in tegenfase en een fractie van een fractie in tijd kunnen op dezelfde plaats bestaan, JA of NEE?

Antwoord

Zoals u de vraag formuleert is het antwoord: Nee, "op dezelfde/deze plaats" heeft betrekking op ons universum. Spreken over meerdere universums op dezelfde plaats, al dan niet vlak na elkaar, zou alleen kunnen als die universums allemaal in één universum zitten, in welk geval het geen universums meer zouden zijn.
 
Er bestaan interpretaties van de quantummechanica (al dan niet in cosmologische context), volgens welke de meest plausibele interpretatie van de (zeer ingewikkelde) formules zou zijn:
Mogelijkheid 1): Er bestaat een opeenvolging van universums (zonder geheugen), elk ervan is extreem onwaarschijnlijk, wij zitten in een ervan.
Mogelijkheid 2): Alle logische mogelijke universums (waarvan er oneindig veel zijn) bestaan tegelijkertijd.
Mogelijkheid 3): Elk moment (veel kleiner dan een nanoseconde) splitst het universum waarin wij zitten zich in oneindig veel universums; dit gebeurt elke keer wanneer er "een golffunctie inklapt" (niet vragen wat dat betekent).
 
Etcetera - alle suggesties zijn zeer speculatief. Zou zoiets het geval zijn dan kunnen we volgens de huidige natuurkunde nooit in een van die andere universums komen of er mee communiceren. In SF-literatuur kan dat natuurlijk wel. Zie bijvoorbeeld: Iain Banks, Excession
 
Jaap van Brakel - Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, K.U.Leuven

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw