Hoe stijgt een raket op?

jarne, 13 jaar
28 maart 2012

Hoe stijgt een raket op? Het staat niet goed op internet uitgelegd.

Antwoord

Stel dat je een kanon op een wagentje zet, een kanon van 1000 kilogram, met de loop naar achter gericht. Dan schiet je een kogel af van 1 kilogram, met een snelheid van 500 km/u. Wat gaat er dan gebeuren? Je zal zien dat "door de weerslag" het kanon ook naar voren beweegt. Natuurlijk niet zo snel als de kogel die naar achter vliegt, want dat kanon is 1000 keer zwaarder.

Mocht je de snelheid van de kogel en het kanon meten, zou je zien dat de kogel eigenlijk aan 499.5 km/u naar achteren vliegt, en het kanon aan 0.5 km/u naar voren! Omdat het kanon 1000 zwaarder is, beweegt het door de terugslag ook 1000 keer trager.

Dat is nu wat er gebeurt met een raket. In de motor wordt brandstof verbrand en omgezet in zeer hete gassen. Die hebben maar één uitweg: de straalpijp van de raket. Langs die uitgang worden ze dus naar achteren "afgeschoten" met een zeer hoge snelheid, van een paar duizenden km/u. Net zoals het kanon naar voren beweegt bij het afschieten van de kogel, zal nu de raket ook naar voren bewegen bij het "afschieten" van de hete gassen achteraan. De gasmoleculen zijn als het ware allemaal kleine kanonballetjes die achteraan worden afgeschoten.
Die raket weegt natuurlijk veel zwaarder dan die gassen, en daarom moeten ze dus ook zo'n hoge snelheid hebben. 

Maar omdat de raket steeds lichter wordt, wordt ze ook steeds beter naar voren versneld. De motor wordt dus steeds beter en beter.

Dit werkt ook in het luchtledige. Dat moet wel, want de raket heeft immers niets om zich tegen af te zetten, zoals de wielen van een auto zich afzetten tegen de weg waarop hij rijdt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw