Is het mogelijk dat de zwaartekracht op aarde de zon beïnvloedt?

Lisa, 14 jaar
21 maart 2012

Kan de zwaartekracht op aarde zo'n invloed uitoefenen op de zon dat die bijvoorbeeld trilt?

Antwoord

Neen,
De zwaartekracht aan het oppervlak van de zon te wijten aan de aarde is slechts
0. 000 000 000 065 keer zo groot als de zwaartekracht te wijten aan de zon zelf, dus 6 honderdmiljardsten. Dat is compleet te verwaarlozen.
De bewegingen van het zonoppervlak vinden hun oorsprong in processen in de zon zelf, en die processen hebben een effect dat vele malen groter is dan onze aarde.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw