Waarom voelen mensen het als je kijkt naar hen?

Hans, 22 jaar
22 mei 2008

Als je mensen op straat aankijkt, zullen ze telkens geneigd zijn terug te kijken. Maar hoe komt het dat mensen dit aanvoelen? Waarom blijft men niet gewoon voor zich staren?

Antwoord

Deze vraag gaat uit van feiten die niet overeen stemmen met de werkelijkheid. Mensen voelen (!) het helemaal niet als je naar hen kijkt. Wel kan het zijn dat ze dit zien (want dat valt ons inderdaad snel op, twee ogen die op ons gericht zijn, hetgeen ook nuttig is en dus verklaard kan worden op basis van de evolutietheorie), of dat ze iets horen (bijv. wanneer je beweegt of kucht, hoorbaar adem haalt, enz.). En in sommige gevallen kan het zijn dat iemand iets voelt; dit gaat dan echter niet om een "blik" maar wel om bijvoorbeeld een trilling in de vloer/muur/... veroorzaakt door een beweging/... Tenslotte kan het ook zijn dat je dit afleidt uit het feit dat andere mensen om je heen ergens naar kijken, bijv eerst naar de persoon die naar jou kijkt en dan naar jou. Zo'n dingen vallen ons soms op zonder dat we ons hier goed bewust van zijn.

Je kan dit fenomeen relatief eenvoudig testen als je een situatie kan creëren waarin een "blik" absoluut het enige is waarop je proefpersoon zich kan baseren. Je moet dan wel nog rekening houden met toevalstreffers, dit wil zeggen dat men door te gokken ook regelmatig juist kan zijn. In principe (als je het experiment goed opgezet hebt en voldoende keren herhaalt) zou het aantal juiste antwoorden niet veel meer dan de helft mogen zijn.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Edward Van Rossen

Arbeids- en organisatiepsychologie, onderzoeksmethodologie en -ethiek, en het beroep en de titel van psycholoog als dusdanig (titelbescherming, beroepserkenning, enz.)

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw