Zijn mensen en huisdieren gevoeliger om kanker te krijgen dan wilde dieren?

Chris, 27 jaar
30 december 2011

Het lijkt of mensen en huisdieren sneller kanker krijgen dan dieren in de natuur en er in de natuur weinig tot geen dieren met kanker zijn.
Is het zo dat de mens en huisdieren (kat, hond) gevoeliger zijn om kanker te krijgen dan dieren in het wild (tijger, olifant, dolfijn, leeuw)?

Antwoord

Beste,


Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat dieren in de natuur in het algemeen minder gevoelig zouden zijn voor kanker dan huisdieren of mensen.

Integendeel, sommige diersoorten lijken meer onderhevig aan bepaalde vormen van kanker, zodat dit hen zelfs met uitsterving bedreigt. Dit is bv. het geval voor de Tasmaanse duivel, zeeschildpadden en zeeleeuwen (zie artikel in Nature Reviews Cancer 2009 Jul;9(7):517-26).

Wel is het zo dat de kans op kanker toeneemt met de leeftijd. Omdat mensen en huisdieren ouder worden in hun beschermde omgeving dan dieren in de natuur, is de kans op het ontwikkelen van kanker groter.

Verder is het zo dat mensen zelf de kans op kanker vergroten door de vervuiling van ons milieu met allerlei kankerverwekkende stoffen en stralen. Maar dit heeft ook een aanwijsbaar effect op het voorkomen van kanker bij andere diersoorten in datzelfde milieu. Zo komt kanker meer voor bij onder andere vissoorten die op de bodem leven in door de mens vervuild water.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw