De magnetische energie van de zon wisselt in een terugkerende cyclus, net als de intensiteit van de zonnevlekken. Om de hoeveel jaar vallen beide cycli samen ?

Axl, 17 jaar
23 november 2011

Ik las in 'Het Nieuwsblad' dat elke 22 jaar de zon een verhoogde magnetische energie heeft en elke 11 jaar de zonnevlekken verdubbelen. Ze zeggen dat rond 2013 deze twee cycli samenvielen. Om de hoeveel jaar vallen deze cycli samen?

Heeft dit ernstige gevolgen?

Antwoord

Het artikel wekt de indruk dat het hier over twee verschillende cycli gaat maar eigenlijk is er slechts één cyclus van 22 jaar met twee helften die elk 11 jaar duren. Elke 11-jarige cyclus toont een snelle toename van het aantal zonnevlekken gevolgd door een lange afname. Gedurende de volgende 11 jaar krijgen we hetzelfde beeld maar dan met een omgekeerde polariteit van het magnetisch veld.
Je kan dus zeggen dat er één 22-jarige cyclus is met twee helften, of twee 11-jarige met alternerende polariteit maar het gaat dus niet over twee aparte fenomenen die nu eens toevallig samenvallen. Er zijn dus geen twee cycli, er is maar één met twee helften. Net zoals een sinus een periode heeft van 2pi en bestaat uit twee gelijke bogen, de ene boven de x-as, de andere een halve periode later onder de ax-as.
Overigens, 22 is het dubbel van 11, en als ze in 2013 zouden samenvallen doen ze dat dus elke 22 jaar. De cyclus laat men ook niet per definitie beginnen tijdens een maximum aan zonnevlekkenmaar juist tijdens een minimum.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw