Zijn er meer dan 3 dimensies in de wereld?

Klaas, 16 jaar
20 mei 2008

ik heb eens gelezen dat er meer dan 3 dimensies bestaan maar ik kan er maar 3 vinden tijd, diepte en hoogte.
ik zou willen weten of het echt waar is dat er meer bestaan en zo ja, welke?

Antwoord

Best Klaas,

Om te beginnen zijn er alvast 3 ruimtelijke dimensies. Je hebt er eentje over het hoofd gezien ;-)

Hiervoor kunnen we gemakshalve even teruggrijpen naar de meetkunde:
Je kunt naar links en rechts (eerste dimensie),
Loodrecht op deze richting kun je ook naar voor en naar achter (tweede dimensie),
En loodrecht op beide kun je ook nog eens naar boven en naar onder (derde dimensie).

Daarbij komt ook nog eens de vierde dimensie: de tijd. In de klassieke fysica (tot het eind van de 19e eeuw) werd deze dimensie als volledig los van de 3 andere gezien, en dit stemt in veel gevallen nog steeds overeen met onze ervaring. Voor vele wetenschappelijke experimenten en technologische berekeningen is deze benadering nog steeds voldoende nauwkeurig, en dus nog steeds zeer bruikbaar.

Sedert Einstein met zijn relativiteitstheorie ons zicht op het universum verruimde, weten we dat de tijdsdimensie onlosmakelijk verbonden is met de 3 ruimtelijke dimensies. De effecten daarvan worden echter slechts zichtbaar bij zeer hoge snelheden (speciale relativiteitstheorie) en in de nabijheid van zeer grote massa's (algemene relativiteitstheorie).

Ik vermoed dat je ondertussen ook ergens iets gelezen hebt over de zogenaamde string theorie, want ik denk dat je vraag daar vandaan komt.

Da's een theorie die tegenwoordig veel gebruikt wordt als je het gedrag van kleine deeltjes wil bestuderen zowel bij hoge snelheden als in de aanwezigheid van hoge zwaartekrachtsvelden (bvb. in de nabijheid van een zwart gat). Je hebt daarvoor namelijk ook quantumfysica nodig.  

Om de theorie sluitend te maken kwamen de natuurkundigen tot de vaststelling dat ze extra dimensies moeten toevoegen aan het bestaande universum. 

Ik ga dit niet proberen verder uit te leggen - misschien onderneemt een theoretisch fysicus op dit forum wel een poging - maar laat mij afsluiten met je erop te wijzen dat deze dimensies zo speciaal zijn dat ze in de praktijk voor mensen niet waarneembaar zijn behalve net als een sluitende verklaring voor de resultaten van de zeer ingewikkelde deeltjesversnellersexperimenten die o.m. bij CERN in Zwitserland worden uitgevoerd, en ook om bepaalde astronomische waarnemingen te kunnen verklaren.
Ik heb het altijd een mooie bedenking gevonden dat de fysica van het allerkleinste en de fysica van het allergrootste elkaar net daarin weer ontmoeten ...   

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw