Is het mogelijk dat het welbevinden van een leerling op school een invloed heeft op zijn manier van leren?

Jan, 29 jaar
19 mei 2008

Of speelt enkel motivatie een rol? Het lijkt me dat leerlingen hun manier van leren beïnvloed wordt door hoe gemotiveerd ze zijn. Het lijkt echter ook zo dat leerlingen die zich goed voelen op school (goed contact met de leerkrachten, spontaan in het leerlingenparlement gaan enz...) ook makkelijker dan anderen de leerdoelen voor leren leren bereiken.

Antwoord

Onderwijsonderzoekers en motivatiepsychologen stellen inderdaad verbanden vast tussen motivatie van leerlingen en hun leerstijl en metacognitieve kennis en vaardigheden (zoals kunnen reflecteren, leren van je fouten, etc.).

Leerlingen met een taakgerichte motivatie bijvoorbeeld, vertonen een meer diepgaande manier van studeren. Ze willen de leerstof echt onder de knie hebben. Leerlingen met een prestatiegerichte motivatie willen vooral hun bekwaamheid tonen (goede punten behalen) en vertonen vaak een meer oppervlakkige manier van studeren.

In het onderzoek in deze traditie worden ook verbanden vastgesteld met kenmerken zoals inzet, inspanning, volharding, etc.

 

Maar (voor zover ik weet) is er nooit een direct effect vastgesteld van welbevinden (en verwante aspecten zoals de relatie leerling-leerkracht, betrokkenheid bij de school) op leerstijl/metacognitieve vaardigheden.

Er zijn wel positieve verbanden te vinden tussen het welbevinden van leerlingen enerzijds en hun score voor taakgerichte motivatie. Daarom pleiten heel wat onderwijsonderzoekers voor een zorgzaam schoolklimaat, waarin leerkrachten hun leerlingen ondersteunen én uitdagen.

 

Kortom: het is mogelijk dat het welbevinden een effect heeft op de manier van leren, maar dat is eigenlijk nog niet onderzocht. Er zijn wel verbanden vastgesteld tussen welbevinden en motivatie en ook verbanden tussen motivatie en manier van leren. Het is dus goed mogelijk dat het effect van welbevinden op manier van leren indirect verloopt, namelijk via motivatie.

 

 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Dr. Bieke De Fraine

Onderwijskunde Onderwijseffectiviteit Statistiek Schoolloopbaanonderzoek verschillen tussen scholen longitudinaal onderzoek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt geco├Ârdineerd door EOS vzw