Is een pad ook een kikkersoort?

Chris, 27 jaar
25 augustus 2011

In sommige boeken en op websites worden kikkers en padden als aparte soorten (kikkers en padden) gerekend onder de amfibieën.
Op o.a. Wikipedia worden padden ook tot de kikkers gerekend en is het één familie.
Het is verwarrend, is een pad een kikker of een andere diersoort dan een kikker?

Antwoord

In 't kort: wetenschappelijk gezien behoren ze allemaal tot 1 groep. De namen "kikker" en "pad" sluiten niet aan bij de wetenschappelijke classificatie, maar weerspiegelen een eerder subjectieve beoordeling van het uiterlijk van het dier.

Kikkers en padden vormen samen de orde van de staartloze amfibieën (Anura). Deze orde bevat meer dan 5000 soorten. De soorten die men padden noemt zijn veelal wrattig, minder slank en niet de beste springers. Wetenschappelijk gezien hebben beide namen echter geen echte betekenis: er is geen link tussen deze Nederlandse namen en de wetenschappelijke classificatie binnen deze groep. Sommige soorten worden zelfs zowel kikker als pad genoemd. Een voorbeeld hiervan is de groengestipte kikker uit Frankrijk, Spanje, Portugal, ..., die dus soms net zo goed groengestipte pad genoemd wordt.

Groet,

Jeroen

Reacties op dit antwoord

  • 30/08/2011 - Chris (vraagsteller)

    Er zijn wel enkele verschillen tussen 'kikker' en 'pad', info uit boeken gevonden. Zo leggen kikkers hun eieren in klompen, padden leggen hun eitjes in snoeren. Kikkers zijn vaker in (de buurt van) water te vinden, terwijl padden vaker op het droge leven, (verder van vijvers, meren e.d.).

  • 30/08/2011 -  (wetenschapper)

    Deze verschillen houden enkel steek voor een handvol soorten uit onze contreien.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Jeroen Speybroeck

bodemfauna (benthos) van stranden en estuaria herpetologie

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Kliniekstraat 25 1070 Brussel
http://www.inbo.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw