Waaraan zit een navelstreng verbonden in de binnenkant van de baby?

Martijn, 40 jaar
19 juli 2011

Een navelstreng zit aan de ene kant aan de placenta in de baarmoeder, maar waaraan zit de andere kant verbonden? Aan een bloedvat in de buikholte? Dat zou onlogisch lijken daar moeder en baby niet alijtd dezelfde bloedgroep hebben.

Antwoord

De navelstreng
De navelstreng is een versterkte structuur van bloedvaten die het kind met de placenta verbindt.
Aan de ene kant lopen de bloedvaten dus van en naar de placenta (de moederkoek) en aan de andere kant lopen de bloedvaten via de navel (dus via de buik) naar het bloedvatensysteem van de baby.

Deze navelstrengvaten bestaan uit twee arteries (slagaders) en één vene (ader). In de bijgevoegde tekening zie je hoe die vaten bij de baby aansluiten op de rest van het vaatsysteem. Na de geboorte vallen de verbindingsvaten dicht en wordt dat stuk van de bloedcirculatie afgesloten.


Moeder en kind
De placenta is eigenlijk een onderdeel van de baby, niet van de moeder. Het bloed kan dus vrijelijk tussen baby en placenta heen en weer lopen. Tussen de placenta en de baarmoeder gebeurt de uitwisseling van stoffen tussen baby en moeder. Maar het is niet zo dat het bloed van moeder naar de baby vloeit of omgekeerd. 
De barrière in de placenta verhindert dat bloed uitgewisseld wordt. De barrière is het best te vergelijken met de barrière in de longen. We wisselen geen bloed uit met de lucht, maar geven wel afvalstoffen af aan de lucht (CO2) en nemen zuurstof (O2) op.
Zo ook wisselt de placenta voedingsstoffen, afvalstoffen en zuurstof uit via een belangrijke barrière.

Sommige stoffen uit het bloed van moeder kunnen niet door deze barrière, andere wel. Dat maakt dat bepaalde zaken uit het bloed van moeder schadelijk zijn voor de baby en andere weer niet. Zo gaan alcohol, een aantal geneesmiddelen en een aantal virussen door de barrière waardoor de baby schade kan oplopen.


Moeder-kind-transfusie
Uitzonderlijk gebeurt het dat een bloedvaatje van de placenta rechtstreeks ingroeit in de baarmoeder en de barrière moeder-kind dus omzeild wordt. In dat geval is er wél een kleine verbinding tussen de beide bloedvatsystemen. Je kan in dat geval foetaal bloed terugvinden bij de moeder, hetgeen bij incompatibiliteit inderdaad problemen geeft. 
Er zijn hypotheses dat een dergelijke moeder-kind-transfusie een oorzaak kan zijn van zwangerschapsjeuk. Wat het kind betreft, riskeert het bloedarmoede omdat het bloed verliest aan de moeder. Het kind kan levensgevaarlijke anemie (bloedarmoede) krijgen.

De ernst van de situatie hangt af van de compatibiliteit van het bloed en de grootte van het "lek" (de bloedvatverbinding tussen moeder en kind).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw