Wat zijn virussen eigenlijk?

Jordy, 13 jaar
27 april 2011

Ik heb gehoord dat een virus geen organisme is en dus eigenlijk niet leeft. Hoe kunnen ze dan leven, voortplanten en wat is dan eigenlijk het nut van zich voort te planten als ze toch niet echt leven?

Antwoord

Beste Jordy,

Virussen zijn inderdaad rare wezens, als je al van levende wezens kunt spreken, zoals je zelf aanhaalt. Want virussen zijn volledig anders opgebouwd dan alle gekende  levende wezens. Alle organismen bestaan ofwel uit één cel (zoals de bacteriën) ofwel uit meerdere cellen (zoals de planten en de dieren). In de cellen is steeds DNA en RNA aanwezig. Virussen daarentegen zijn opgebouwd uit een omhulsel van eiwitten (het capside genoemd) waarin ofwel DNA ofwel RNA vervat zit, maar nooit beide! Virussen hebben ook geen eigen stofwisseling (metabolisme), in tegenstelling tot de andere levende wezens. Voor hun voortplanting is een virus volledig aangewezen op een gastheercel. Bacteriële virussen gebruiken hiertoe een bacterie als gastheercel, dierlijke virussen dierlijke cellen, plantenvirussen plantencellen en menselijke virussen humane cellen.

Die specificiteit  is te wijten aan uitsteeksels op het virus. Ieder virus draagt aan zijn buitenkant specifieke uitsteeksels (de zogenaamde sleutels). Die uitsteeksels moeten perfect passen in de receptoren (het zogezegde slot) op de gastheercel. Indien perfect contact mogelijk is, dan kan het virus deze cel als gastheercel gebruiken. Dit is de reden waarom bijvoorbeeld aidsvirussen een bepaalde cel van het immuunsysteem aantasten en griepvirussen daarentegen bepaalde cellen van de luchtwegen. Eens het virus gebonden zit op de gastheercel, dringt het virus de gastheercel binnen. Het nucleïnezuur van het virus wordt meestal ingebouwd in het DNA van de gastheercel. 

Ofwel begint het virus zich nu te vermenigvuldigen ofwel neemt het virus eerst een rusttoestand aan om pas later over te gaan naar vermenigvuldiging. Bij vermenigvuldiging wordt het metabolisme van de gastheercel zo gemanipuleerd door het virus dat de cel een virusfabriek wordt. M.a.w. de cel wordt gedwongen om virussen aan te maken, waarbij virusonderdelen worden gemaakt. De virusonderdelen worden vervolgens in elkaar gestoken (geassembleerd) tot volwaardige viruspartikels. Deze nieuwe virussen komen vervolgens vrij uit de gastheercellen en kunnen dan op hun beurt naburige gastheercellen infecteren. Wanneer de gastheercel een virusfabriek geworden is, kan deze cel niet meer zijn normale functie in het organisme uitvoeren.

Dit is de reden waarom we dan ook ziek worden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw