Op de maan valt een hamer en een pluimpje even snel naar beneden doordat er rond de maan geen dampkring is en rond de aarde wel. De aantrekkingskracht bij de hamer is toch groter dan bij de pluim?

Sophie, 20 jaar
14 april 2011

Op de maan valt een hamer en een pluimpje even snel naar beneden doordat er rond de maan geen dampkring is en rond de aarde wel. De aantrekkingskracht bij de hamer is toch groter dan bij de pluim (want de massa is groter)? Dus zou de hamer geen weerstand ondervinden van de lucht, dus zou die toch sneller beneden moeten zijn dan het pluimpje, want zijn massa is groter?

Antwoord

Inderdaad die kracht is groter, maar je moet het onderscheid maken tussen de gravitatieKRACHT en de gravitatieVERSNELLING.

De kracht wordt uitgeoefend op een (vallend) object, met de versnelling als gevolg. De kracht is het product van de massa en de versnelling. De kracht op de hamer is inderdaad groter dan de kracht op het pluimpje, maar die kracht moet bij de hamer ook over meer massa verspreid worden, en dat compenseert elkaar precies.

Als gevolg daarvan is versnelling in vacuum altijd dezelfde ongeacht de massa. In de buurt van het aardoppervlak is die  9.81 m/s2, en op de maan is dat ongeveer zes keer minder. Dus zullen alle objecten in het luchtledige met dezelfde versnelling vallen : Vanuit stilstaand is hun snelheid na 1 seconde vallek gelijk aan 9.81 m/s, na twee seconden 2x9.81 m/s enz... ongeacht de massa.

Je zou die hamer qua gewicht kunnen opdelen in allemaal pluimpjes. De aarde (of de maan) ziet dan enkel gelijke pluimpjes die natuurlijk allemaal gelijk behandeld worden door de zwaartekracht. Dat die pluimpjes toevallig aan elkaar vasthangen en samen een hamer vormen maakt geen verschil.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw