In de Kolbrinbijbel wordt de leeftijd van mensen soms aangeduid met: Score Two and five jears

Eduard, 73 jaar
25 maart 2011

In de Kolbrinbijbel wordt de leeftijd van mensen soms aangeduid met: Score two and five years.
Score is dus 20 jaar dus de man is 45.
Maar waar komt dat "Score" vandaan

Antwoord

Het Engelse 'score' betekent inderdaad 'twintig'. Het woord zou afkomstig zijn van het Oudnoorse 'skor', dat stond voor de inkepingen in een kerfstok waarmee geteld of gemeten werd. Een 'score' betekent in de sport nog altijd een puntentelling.

Iedere twintigste inkeping was iets groter, en er werd vaak geteld per twintigtal (zoals wij per tiental tellen, of soms per dozijn). Daarom ging het woord uiteindelijke ook 'twintig' betekenen. Het komt zo bijvoorbeeld voor in de Gettysburg Address, een toespraak van Abraham Lincoln uit 1863 die begint met 'Four score and seven years ago', ofwel '87 jaar geleden'. In hedendaags Engels heeft het woord echter zelden nog deze betekenis.

De schrijvers van de zogenoemde Kolbrinbijbel gebruiken deze archaïsche term vermoedelijk om hun werk het aura te geven van een authentiek, eeuwenoud document -- wat het volgens mij duidelijk niet is.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw