Hadden ze in de oudste tijd/oertijd goden?

Annelies, 12 jaar
15 januari 2011

Als men over de oudste tijd/oertijd praat zijn ze nooit bezig over goden.
Hadden ze toen al goden, heeft men een teken van godsdienst gevonden?

Antwoord

Godsdienst is ontwikkeld door mensen die in God of goden geloven.

Godsdienst kan zeer elementair zijn. Dat mensen bijvoorbeeld baden (of vloekten) tot goden, daar zal je weinig sporen van terugvinden. Om godshuizen te bouwen (kerken, tempels, schrijnen...) moet een godsdienst al langer ontwikkeld zijn. Hetzelfde geldt voor uitgewerkte geschriften (bv. bijbel).

Het besef dat er iets groter is dan henzelf is geleidelijk aan ontwikkeld, samen met het bewustzijn en het nadenken. Heel wat was onverklaarbaar, tenzij er goden of geesten zijn die niet direct te benaderen zijn.

Over de ontwikkeling van het godsbegrip in verschillende godsdiensten: http://nl.wikipedia.org/wiki/God

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Master Filosofie Herman Lodewyckx

ethiek algmeen; ingenieursethiek, Filosofie algemeen; Afrikaanse Filosofie

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw