Wanneer en waarom stierven de dinosauriërs uit?

Manon, 12 jaar
12 november 2010

Wanneer begonnen de dino's moeite te krijgen om te overleven en waarom?

Antwoord

Beste Manon,

De dinosauriërs stierven uit in een relatief korte periode, ongeveer 65 miljoen jaar geleden. Ze waren ook niet de enige diersoorten die toen uitstierven. Heel wat andere soorten stierven uit in dezelfde periode. Dit alles wijst op een periode van massale uitsterving als gevolg van een wereldwijde natuurramp. 

Men weet het niet met zekerheid, maar de meeste wetenschappers denken nu dat een inslag van een meteoriet uit de ruimte op onze planeet de oorzaak was van deze massale uitsterving van dieren. Een meteoriet van ongeveer 10 kilometer doorsnede is in die periode ingeslagen op het schiereiland Yucatan (Mexico). Dat is nog te zien aan de krater die het heeft achtergelaten. Door deze inslag moet er eerst een vreselijke hittegolf geweest zijn. Daarna kwam een periode van grote koude als gevolg van enorme hoeveelheden stof en as in de atmosfeer waardoor het zonlicht werd tegengehouden.

De meeste dinosaurussoorten, en vooral de grotere exemplaren, hebben dit niet overleefd en zijn uitgestorven. Er bestonden echter ook heel wat kleinere soorten (kleiner dan een mens). Van die kleinere soorten zijn er wel die het overleefd hebben. Dit zijn namelijk de voorouders van de huidige vogels. Biologen beschouwen vogels als een groep van dinosaurussen die de ramp hebben overleefd en verder geëvolueerd zijn tot de ongeveer 9000 soorten die we nu kennen (ter vergelijking: uit de fossiele overblijfselen kan men afleiden dat er een duizendtal verschillende soorten dinosaurussen waren).

Als bijkomende reden wordt ook wel aangehaald dat de zuurstofconcentratie was gedaald in de periode die aan de uitsterving vooraf ging. De grote dino's hadden wellicht veel zuurstof nodig voor hun grote lichaam en konden zich niet aanpassen aan de verminderde hoeveelheid zuurstof in de lucht.

Maar, zoals gezegd zijn niet alle dino's uitgestorven. De vogels die je overal ziet, zijn hun nakomelingen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw