Waarom zien we tegenwoordig zo weinig vlinders?

Anton , 17 jaar
12 mei 2008

Ik vraag me af waar alle vlinders gebleven zijn. Vroeger zag ik veel meer vlinders rondfladderen dan nu. In de zomermaanden zie ik zelden een vlinder, laat staan gele vlinders.

Antwoord

Dit is een bijzonder goede vraag die blijk geeft van opmerkingsgave, alhoewel het fenomeen wel spectaculair is. Het zijn trouwens niet alleen de vlinders die achteruitgaan, heel wat andere insecten, bijen incluis, lijden onder de veranderingen in het milieu. Maar het antwoord is (nog) niet gekend. Er zijn wel talrijke hypothesen.

Eén van de mogelijkheden is “fijn stof”. Dat is in de laatste jaren enorm toegenomen. Het zou kunnen dat het ademhalingssysteem van insecten (fijne buisjes die tracheeën genoemd worden), daartegen niet bestand is. Als het daaraan ligt zou dat kunnen verklaren waarom insecten waarvan de larven onder de grond of in het water leven geen spectaculaire achteruitgang meemaken en insecten met larven die op planten voorkomen (niet alleen vlinders), wél.

Maar er zijn mogelijk nog andere verklaringen: combinatie van pesticiden, andere chemische effecten (teveel stikstof in de waardplanten!), verandering van microklimaat (doordat planten sneller groeien is de temperatuur bij de bodem waar veel rupsen leven, te laag!) enz.

Zeker een interessant onderwerp voor verder onderzoek.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr Rudy Jocqué

Arachnologie Zoölogie Biodiversiteit

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 3080Tervuren
http://www.africamuseum.be

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw