Er wordt telkens gezegd dat atomen de kleinste deeltjes zijn, waaruit de hele wereld gebouwd is. geldt dit ook voor ons lichaam? Bestaan (lichaams)cellen ook uit atomen?

Filippo, 20 jaar
12 mei 2008

Ik vroeg me af of dit wel waar is, dat atomen écht de bouwstenen van de wereld zijn. Tijdens biologielessen hebben we dat nooit besproken.

Antwoord

Om deze vraag te beantwoorden gaan we van groot naar klein:

Eerst heb je een lichaam dat is opgebouwd uit organen. Die organen zijn dan weer opgebouwd uit weefsel en weefsel bestaat uit cellen. In de cellen bevinden zich allerlei organellen (vb. chloroplast, endoplasmatisch reticulum,...) en allerlei stoffen die de cel nodig heeft zoals: eiwitten, DNA...
Die dingen zijn dan weer opgebouwd uit moleculen: vb. eiwitten uit aminozuren
en aminozuren zijn opgebouwd uit atomen.
Atomen zijn op hun beurt weer opgebouwd uit electronen en de kern, die protonen en neutronen bevat...
Daarnaast heb je nog een hele resem kleine deeltjes als fotonen, neutrino's,...maar ik denk dat je kan onthouden dat atomen inderdaad de bouwstenen van alle materie zijn.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw