Zijn de Noormannen en Vikingen uit vroegmiddeleeuwse bronnen hetzelfde volk?

Sander, 32 jaar
21 september 2010

Zit er een tijdspanne tussen geschreven getuigenissen van invallen van Noormannen en Vikingen?
Gaat het met zekerheid om dezelfde volkeren?

Antwoord

Beste Sander,

Beide termen slaan in principe op dezelfde groep mensen, in dezelfde tijdsspanne, hoewel er toch een zeker betekenisverschil in schuilt.

Geschreven bronnen over Vikingaanvallen zijn enkel overgeleverd van de kant van de slachtoffers. Het waren namelijk vooral de geestelijken (de schrijvende klasse in die tijd) die in hun annalen en kronieken gewag maakten van plunderingen door Scandinaviërs op abdijen in Karolingisch Europa en Angelsaksisch Engeland vanaf de late 8e eeuw.

In deze bronnen krijgen de aanvallers verschillende namen, verwijzend naar hun afkomst. De naam 'nordmanni' is de meest frequente, maar ook bijv. 'Dani' of Denen (een veralgemening, want ook Noren en in West-Europa in mindere mate Zweden namen deel aan de expedities).

De term 'vikingr' betekent 'iemand die op overzeese expeditie trekt' en is Oud-Noors (hoewel verwante vormen soms ook in Oud-Engelse bronnen voorkomen).

De naam 'Nordmanni' ging uiteindelijk over op het hertogdom Normandië. In 911 kreeg een groep Vikingen onder hun leider Rollo de toestemming van de Karolingische vorst om zich te vestigen aan de Seinemonding, en zo de riviervallei (met de hoofdstad Parijs) te vrijwaren van verdere Scandinavische aanvallen. De Normandische dynastieën, die zich in de 11e eeuw onder meer meester maakten van Engeland en Zuid-Italië, leven dus nog aanzienlijke tijd voort na het tijdperk van de Vikingen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw