Wanneer hadden we de laatste fietstaxplaten in Belgie?

swa, 64 jaar
28 juli 2010

We hadden een discutie over de einddatum van de fietstaxplaten in Belgie.
Wie helpt ons er uit?

Antwoord

Het ging om provinciale belastingen, die vanaf het laatste decennium van de 19de eeuw werden geheven. In het buitenland wilde men zo de diversiteit aan gemeentelijke fietsbelastingen een halt toe roepen. In België stelde zich dat probleem niet, maar ging het vooral om een nieuwe bron van inkomsten, waarvan een deel naar de gemeente en een deel naar de provincie vloeide. Ook was het in opzet een systeem voor sociaal-economische nivellering. Dat laatste blijkt uit het bestaan van categorieën plaatjes voor werklozen - het was wel degelijk een soort 'welstandstaks'.

De afschaffing gebeurde daarom verschillend van provincie tot provincie, tussen 1986 en 1991, vreemd genoeg niet om een principiële redenen, maar omdat de productiekosten niet opwogen tegen de inkomsten, en er bovendien een zeer grote weerstand was tegen verhoging van de belasting.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw