hoe komt men aan de uitdrukking pH?

Johan, 39 jaar
8 juli 2010

Iedereen spreekt over zuurtegraad en deze wordt ingedeeld in een schaal van 0 tot 10 van zuur tot basisch.

Deze schaal is uitgedrukt in pH.

Maar waar komt het "woordje" pH nu eigelijk van, want ik vind onderstaande op een website:

De naam "pH" (kleine "p", grote "H") is de afkorting van "pondus Hydrogenium". Letterlijk betekent dit "gewicht van waterstof". De pH geeft dus een idee over de hoeveelheid waterstofprotonen. Het is niets anders dan de afspraak: ‘Water bestaat uit H+ protonen en OH- ionen. Bij zuiver water (neutraal), zijn er evenveel H+ als OH- ionen aanwezig.’Wanneer er meer H+ protonen zijn dan spreken we van een "zuur". Een overwicht van OH- ionen noemen we een base. Er wordt geen eenheid gebruikt om de pH uit te drukken!

Read more: http://www.lenntech.nl/water-chemie-uitgebreid-ph.htm#ixzz0t6O95tgQ

Maar aangezien de pH schaal een logaritmische schaal is en het wiskundig symbool p voor een logaritmische functie staat, zou het dan niet kunnen dat de p in pH staat voor het logaritme van de [H3O+] of [OH-] ionen staat?

Graag even uitsluitsel hierover.


Antwoord

Beste,

Het begrip pH werd voor het eerst gebruikt S.P.L. Sorensen die werkte aan het Deense Carlsberg laboratorium in 1909.
Er bestaan heel wat verwarringen en misverstanden omtrent de betekenis van de letter "p" in pH en vermoedelijk is dit ook geen afkorting. Sorensern gebruikte vaak de letters p en q om bij metingen aan te geven of het ging over de concentratie in de meetcel of de referentiecel.
Men heeft in de chemie sindsdien wel "p" steeds gaan gebruiken voor dezelfde wiskundige operatie, nl. -log10 van een getal. Zo is de pH gelijk aan -log10[H+], dus de negatieve logaritme van de H+ concentratie. Maar de letter p wordt niet alleen gebruikt in pH, je kan op dezelfde manier pOH definiëren, nl. -log10[OH-].
De waarde van de pH is dus afhankelijk van de concentratie van waterstofionen in een oplossing en is dus niet een schaal tussen 0 en 10. Heb je een heel hoge concentratie (bv. 10 mol/l) dan is de pH zelfs soms negatief (-1 in het voorbeeld). Voor heel lage concentraties loopt de pH vaak op tot 12-13-14.

met vriendelijke groeten,

Stijn De Jonge

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw