Waarom is de baan van de manen en planeten stabiel?

Luc, 44 jaar
9 mei 2008

Bv. De maan staat vol met kraters.
Er is dus al 't een en ander tegen de maan gebost.
Bij deze botsing hebben we actie en reactie.
Dit betekent dat bij elke botsing de baan en of snelheid van de maan verandert.
Hierdoor wordt de maan een beetje uit haar baan geduwd en zal ze uiteindelijk wegvliegen van de aarde of neervallen op de aarde.
Toch draait de maan nog steeds rond de aarde?

Antwoord


Bij elke botsing verandert de beweging van de Maan inder daad een (heel klein) beetje. Maar als er vele botsingen zijn, dan komen die gemiddeld vanuit alle richtingen, en compenseren verwijderen en wegvliegen elkaar min of meer... Ook zijn al die effecten erg klein, de massatoename van Aarde en Maan zijn een verwaarloosbare fractie van het geheel. De invloeden ervan op de maanbaan zijn heel klein, veel kleiner dan andere - ook al kleine - effecten, zoals deze van de getijden. 

Maar als er een andere Maan op de Maan zou botsen, zou dit uiteraard niet zonder gevolgen zijn. Ongetwijfeld is iets dergelijks gebeurd in de vroege dagen van het zonnestelsel. Er is ooit, toen het zonnestelsel al een respectabele leeftijd van enkele honderden miljoenen jaren had, een 'late heavy bombardment' geweest, die we nu nog niet helemaal kunnen plaatsen. Maar sindsdien, toch al meer dan 4 miljard jaren geleden, is het heel rustig gebleven.

Gevaarlijker voor de stabiliteit van de banen van - vooral de kleine - planeten, zijn de storingen door andere planeten. We worden immers niet alleen aangetrokken door de zon, maar ook door de andere planeten. De effecten van deze laatsten zijn veel kleiner, maar over lange tijdschalen kan je misschien wel wat ongerust worden. De vormen en baanvlakken van de ellipsen kunnen zo wel wat veranderen. Maar de voornaamste parameter, de gemiddelde afstand tot de zon, verandert weinig. De uiteindelijke fysische oorzaak daarvan is behoud van energie. De energie van een planetenbaan wordt geheel bepaald door die gemiddelde afstand. Een kleine storing - dus een kleine verandering van energie - kan dus maar tot een kleine verandering van de gemiddelde afstand aanleiding geven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw