Wat is de oorzaak van een elektromagnetisch veld? Wat veroorzaakt de krachten?

Jan, 18 jaar
14 maart 2010

Indien twee ladingen ten opzichte van elkaar bewegen veroorzaken zij een elektrisch en magnetisch veld.
M.a.w ze oefenen een kracht op elkaar uit door de aanwezigheid van een elektrisch en magnetisch veld. Nu is mijn vraag wat de oorzaak van deze kracht is. Worden er deeltjes door de ladingen verstuurd gelijkaardig als gravitonen bij een zwaartekrachtveld?

Antwoord

Het invoeren van elektromagnetische velden die toelaten de krachten tussen ladingen en magneten te berekenen gaat uit van dezelfde wetenschappelijke houding die Newton invoerde toen hij voor de zwaartekracht een wet voorstelde die precies aangaf hoe twee massa's kracht op elkaar uitoefenen, zonder dat hij hiervoor een onderliggend mechanisme aanwees. Hypotheses non fingo j (ik verzin geen hypoptheses) zei jij tegen zijn critici die hem die houding verweten.
Dit betekent niet dat er geen mechanisme bestaat. Met name heeft de kwantummechanica hier nieuwe inzichten gebracht.
Als men het elektromagnetisch veld als een mechanisch systeem beschouwt en er de principes van de kwantummechanica op toepast dan kan men bv. de kracht tussen elektrische ladingen  uitrekenen volgens die theorie. De uitdrukking die men bekomt bestaat uit termen die men kan interpreteren als het uizenden door de ene lading van  "deeltjes", dit zijn bepaalde pakketjes van energie en impuls, die door de andere lading geabsorbeerd worden. In die theorie manifesteert het elektromaghnetisch veld zich dus als een stelsel van deeltjes; men kan ze onrechtstreeks waarnemen o.a. in de wisselwerking tussen Roentgenstralen en elektronen. Men noemt ze photonen (letterlijk: lichtdeeltjes) omdat licht de ons meest vertrouwde elektromagnetische straling is.
Naar analogie met het elektromagnetisme kan men proberen het gravitatieveld kwantummechanisch te behandelen en komt zo tot de hypothese van de gravitonen. En ook de andere fundamentele krachten in de natuur (de zgn. sterke en zwakke krachten) worden teruggevoerd tot de uitwisseling van deeltjes.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Frans Cerulus

fysica, speciaal klassieke theoretische mechanica, electromagnetisme, quantummechanica, geschiedenis van de fysica .

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw