Hebben de piramides van de Maya's iets te maken met die van de Egyptenaren?

laura, 17 jaar
18 februari 2010

Ik ben bezig aan mijn eindwerk en wordt geconfronteerd met de vraag : werden de Maya's beïnvloed door de Egyptenaren of andersom, of was er helemaal geen contact tussen deze twee culturen?

Er wordt veel gezegd van wel omdat ze dezelfde bouwstijl hebben en omdat ze ook mensen zouden mummificeren,...
Maar langs de andere kant wordt er ook gezegd dat er helemaal geen contact mogelijk geweest zou kunnen zijn. Door de verre afstand en het grote verschil van tijd van hun bloeicultuur.

Maar het kan ook dat de Maya’s de Egyptenaren hebben beïnvloed! Want de Egyptenaren worden altijd gezien alsof zij diegene waren die begonnen zijn met het bouwen van piramides… Het kan evengoed andersom zijn.

Mvg laura

Antwoord

Beste Laura,


Er was geen enkel contact tussen Egypte en de Maya-wereld. Ten eerste dateren de piramides van beide volken uit volstrekt andere periodes. De vroegste Mayapiramides dateren uit de derde eeuw voor Christus, maar werden eigenlijk vooral nadien gebouwd, tot en met onze middeleeuwen. De Egyptische piramides dateren uit de tijd tussen 2700 voor Christus en 1700 voor Christus. Tussen de laatste Egyptische en de eerste Maya pyramides zat 1500 jaar. 1500 jaar geleden zaten wij in de Frankische periode, om je een idee te geven van hoe groot dit tijdsverschil is. Ten tweede is er natuurlijk het geografische gegeven, de immense afstand, en ten derde is er het culturele gegeven: de piramiden van Egypte zijn grafmonumenten, die van de Maya's zijn tempels. Ook de vorm verschilt: de piramiden van de Maya's zijn eigenlijk zelfs geen piramiden, maar piramidevormige gestapelde plateau's, trapvormig eigenlijk zelfs.

Nu belangrijk hier is dat je een klassieke denkfout maakt: omdat culturele vormen op elkaar lijken moet er culturele beïnvloeding geweest zijn. De fout die daarin zit is dat je ervan uitgaat dat vormen niet onafhankelijk van elkaar tot stand kunnen komen, met andere woorden dat een cultuur te zwak zou zijn om zelf een architectuur tot ontwikkeling te laten komen en dat integendeel men invloed van buitenaf NODIG heeft om iets te ontdekken. Wel, dat is archeologisch niet zo. We kennen heel wat archeologische vormen, architecturaal en anders, die van binnenin tot ontwikkeling gekomen zijn, door eigen dynamieken en beeldtalen. Je moet dan ook vooral letten op de verschillen en de specifieke context waarin iets ontstaat en niet op de migratie van ideeën en culturen. Dat laatste noemen we het cultuurdiffusionisme, en dat is een volstrekt achterhaalde visie die uitgaat van het bestaan van enkele superieure culturen die zwakke culturen overheersen en hun cultuur opleggen. Ik verzeker je, dat is in dit geval volstrekt niet aan de orde. De Maya's en de Egyptenaren hebben beiden op een ander moment in de tijd, op een andere plek in de wereld omwille van volstrekt verschillende motieven en met andere functionele en culturele doelstellingen soortgelijke maar toch verschillende architectuurvormen gemaakt. Er was geen wederzijdse invloed.


Vriendelijke groet, Professor Dries Tys, archeoloog VUB

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Dr. Dries Tys

Archeologie, Geschiedenis

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 1050 Elsene
http://www.vub.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw