Hoe kan men als leek onderscheidem tussen organische stoffen en chemische bestrijdingsmiddelen tijdens het komposteren?

Lieven, 61 jaar
25 januari 2010

Ik heb een vraag over een vraag die Eliane stelde. (Zie hierboven.) Ik heb van het antwoord (door professor D. Vanderzande) op Eliane's vraag begrepen dat de organische stoffen in bestrijdingsmiddelen van groenten, fruit en dergelijke door de natuur kunnen afgebroken worden en chemische niet. Het zou dus mogelijk zijn zulke groentenafvallen te komposteren zonder dat er nadien in de kompost residuele schadelijke stoffen overblijven. Hoe kan een leek te weten komen bij het kopen van groenten of de gebruikte stoffen alleen van organische aard zijn? Of anders gezegd hoe kan men te weten komen of chemische stoffen ingezet werden. Dan zou men voor het komposteren de groentenafvallen kunnen sorteren om zeker te stellen dat geen schadelijke chemikalien de kompostkringloop verlaten

Antwoord

Beste Lieven

Hier is een beetje spraakverwarring in de discussie geslopen en het is een opmerking die zeer waardevol is omdat voor de meeste mensen deze spraakverwarring aan hen voorbij gaat.

Goed, laten we de begrippen even bekijken. Onder chemische stoffen verstaan de meeste mensen kunstmatige stoffen en onder organische stoffen zij die afkomstig zijn uit de natuur of die afgeleid zijn van levende wezens. Het begrip "organische stoffen" slaat ook op stoffen die, als je hun opbouw bekijkt of hun structuur, bestaan uit hoofdzakelijk koolstofatomen en waterstofatomen. Deze stoffen noemen we organisch onafhankelijk of ze nu synthetisch zijn of uit de natuur afgeleid zijn. Meer nog alle stoffen die we kennen onafhankelijk of ze synthetisch zijn of "natuurlijk", zijn chemische stoffen in de zin dat ze opgebouwd zijn uit atomen gebonden door chemische bindingen.

Dus chemisch is geen synoniem van synthetisch, zoals organisch geen synoniem is voor natuurlijk. Deze spraakverwarring wordt ook slim in de hand gewerkt door marketeers om hun producten aan de man te brengen en valse percepties uit de dragen.

Dus als ik het had in het antwoord op de vraag van Eliane over organische verbindingen bedoelde ik verbindingen die hoofdzakelijk uit koolstofatomen en waterstofatomen  en niet of die nu synthetisch of "natuurlijk" zijn. In die zin zijn deze stoffen verwant met natuurlijke verbindingen, ze bestaan uit dezelfde atomen.

Hier moet bij vermeld worden en veel mensen kunnen dit moeilijk geloven dat dezelfde stof, bv druivensuiker, of die nu verkregen wordt uit een natuurlijke bron of synthetisch gemaakt wordt door de mens dat deze niet te onderscheiden zijn. Dit is exact hetzelfde, even gezond of even ongezond.

In het antwoord naar Eliane wou ik vooral duidelijk maken dat de keuze van bestrijdingsmiddelen heden ten dage zodanig gebeurd dat een maximale bescherming gegarandeerd is met minimale impact op de gezondheid van de mens. In deze context worden meestal synthetische organische stoffen ingezet waarvan men in de meeste gevallen nagekeken heeft dat ze bioafbreekbaar zijn. Men mag niet vergeten dat door allerlei acties die gevoerd zijn rond milieubescherming enerzijds het inzicht gegroeid is van het belang van voedselveiligheid en dat de overheid streng toekijkt op wat aan bestrijdingsmiddelen gebruikt wordt. Dus in het kader van composteerbaarheid moet men zich niet teveel zorgen maken. Eventueel exotische dingen uit verre landen met onduidelijke wetgeving over welke bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden, kan een probleem zijn. Langs de andere kant kan verwacht worden dat het aandeel hiervan in de composthoop beperkt zal zijn.

Ik hoop dat dit antwoord verduidelijking heeft gebracht, zoniet ga ik graag verder in op deze discussie.

vriendelijke groeten, 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw