Hoe heeft de mens zijn geest, ziel, gekregen en door wat of wie? Wat gebeurt er mee na de dood?

Maud, 59 jaar
29 november 2009

Geachte, onze Ziel/Geest hoe hebben wij deze ontvangen en door wie of wat is die ons gegeven en waar gaat onze Alter Ego naar toe na de dood. Hoe groot is de gehele Kosmos? Kan een Mens ook voortleven zonder lichaam dus alleen met zijn Ziel/Geest?
Dank u wel voor uw antwoord

M.vr.gr.

Antwoord

Wetenschappelijk gezien bestaat er niet het minste bewijs dat mensen behept zouden zijn met een ziel, noch dat mensen na hun dood op een of andere manier zouden voortleven. 'Wetenschappelijk', schrijf ik, want dat moet op een website waar mensen vragen stellen aan wetenschappers, een bijzonder relevant criterium blijven.

Tot het bewijs van het tegendeel is er dus geen gegeven of ontvangen ziel. Dat zijn bedenksels, vaak uitgewerkt tot wondermooie mythen en legendes, van een met een zelfreflecterend bewustzijn en de erbij horende (toekomst)angst behept dier: de mens. Volgens veel mythes en religies zou de 'ziel' of psukhé (psyche) van bij de bevruchting door god 'ingeblazen' worden. Dit goddelijke deel in de mens zou na zijn dood terugkeren naar god, een hiernamaals. Die hemel is de ontkenning, de omgekeerde reflectie van wat het aards tranendal wordt genoemd. Met als boodschap dat wie ondanks alle ziekte en tegenspoed blijft geloven, uiteindelijk beloond wordt. Aangezien het om een mythe gaat is het heel wat verstandiger hier en nu zoveel mogelijk kommer en kwel te voorkomen of te bestrijden en voor zoveel mogelijk mensen een hiernamaals te realiseren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Gie van den Berghe

moraal, ethiek, geschiedenis nazi-kampen en genociden, ooggetuigenverslagen, de Verlichting, eugenetica, darwinisme, historische foto's, transhumanisme

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw