Is genetisch voedsel een mogelijke oplossing voor het voedseltekort op de wereld?

Eline, 16 jaar
7 mei 2008

Het probleem van de voedselparadox, zou die kunnen opgelost worden door genetisch gemanipuleerd voedsel te legaliseren? En zo het voedseltekort op de aarde oplossen?

Antwoord

Eerst moet er naar de oorzaak van het voedseltekort op aarde gekeken worden. In vele landen met honger zijn er oorlogen, daardoor zijn de mensen op de vlucht en kunnen ze geen voedsel kweken. Daar worden de oogsten ook dikwijls verwoest of opgeeist voor de soldaten. Daar kan biotechnologie niets aan doen.

Soms zijn er ook mislukte oogsten door bijvoorbeeld overstroming, onverwachte droogte, teveel regen...  Ook daar is moeilijk iets aan te doen, omdat het onverwachte omstandigheden zijn.

Wat we  met genetisch gemanipuleerde gewassen wel kunnen doen is gewassen maken die bijvoorbeeld beter tegen droogte kunnen, en daardoor ook kunnen gekweekt worden in drogere gebieden waar voordien geen voedselproductie mogelijk was. Of ze resistent maken tegen insektenvraat, zodat er minder van de oogst verloren gaat aan insekten. Dat kan tegenwoordig ook door te sproeien met pesticiden, maar dat is zeer belastend voor het milieu.

Er zijn organisaties die zich zorgen maken over genetisch gemanipuleerde gewassen, en  zeggen dat die ook schadelijk zijn voor het milieu. Als biotechnoloog antwoord ik daarop dat dat geval per geval moet onderzocht worden, en dat er trukjes mogelijk zijn om te voorkomen dat dergelijke gewassen zich verspreiden in de natuur. Vooraleer genetisch gemanipuleerde gewassen op open velden mogen gekweekt worden, moeten ze eerst grondig getest worden om te zien of de modificaties wel stabiel zijn.

Een derde, actueel voorbeeld waar genetisch gemodificeerde organismen een rol spelen is in de productie van bio-brandstof. Momenteel gebeurt dat met gewassen die ook voor de voedselvoorzienning gebruikt kunnen worden. Maar in de biotechnologie is men enzymen (eiwitten gemaakt door organismen) aan het zoeken die ons in staat stellen om bio-brandstof te winnen uit restafval van planten: bijvoorbeeld niet uit de tarwe maar uit het stro.

Een andere mogelijkheid die wetenschappers onderzoeken is of er met genetisch gemanipuleerde populieren die minder lignine bevatten gemakkelijker biobrandstof kan gehaald worden dan uit normale populieren.

Samengevat: biotechnologie en genetische manipulatie kunnen het voedselprobleem niet oplossen, maar het kan wel helpen om betere oogsten te hebben , om te kunnen oogsten op plaatsen waar dat voordien niet mogelijk was door de planten aan te passen aan de harde omstandigheden, en door de bio-brandstof productie niet meer op gewassen te doen die eigenlijk voor menselijke of dierlijke consumptie zouden moeten bestemd zijn.

In je vraag had je het ook over het legaliseren van genetisch gemanipuleerd voedsel. In Europa is genetisch gemanipuleerd voedsel verboden, in de VS is het volkomen legaal en normaal. Ik ben niet op de hoogte van de rest van de wereld, of die al dan niet genetisch gemanipuleerd voedsel toelaten.


 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw