Heeft (te veel) masturberen nadelige of schadelijke gevolgen voor het lichaam of de geest? En waar ligt de grens dan?

Bjorn, 32 jaar
21 juli 2009

Antwoord

Masturberen, ook veel masturberen heeft geen enkel schadelijk gevolg voor lichaam of geest. Er zijn wat dat betreft geen grenzen, zolang je het niet tot bloedens toe doet en dan zal het zich wel vanzelf regelen.

Maar maatschappijen, culturen en religies in verleden en heden leggen vaak wel grenzen op. Die geboden en verboden, die onheilstijdingen en verwijten (egoïsme, egocentrisme!), die in de moderne tijd met de opkomst en machtsaanspraken van de moderne geneeskunde lichamelijk/medisch vertaald werden ('van masturberen word je blind, doof, kinderloos...'), werk(t)en soms wel door op individueel vlak, zorg(d)en voor onrust en schuldgevoelens over masturberen of te veel masturberen en kunnen/konden dan wel een psychisch en sociaal schadelijk effect krijgen.

Onduidelijk is wat u bedoelt met 'te veel masturberen'. Een mens kan bij wijze van spreken zoveel tijd stoppen in masturberen dat hij of zij (bijna) niet meer buiten komt, veel minder, weinig of geen sociaal contact meer heeft. En dat kan - in combinatie met andere psychosociale beperkingen of eigenaardigheden - op de lange duur natuurlijk wel voor problemen zorgen (vervreemding, eenzaamheid, contactarmoe). En last but not least, masturberen, het met jezelf doen, is als het goed is lekker en leuk, het ontlast en bevredigt; maar het met een ander, met een partner van eigen keus doen is, zeker als er een emotionele gevoelsband is, dubbel zo lekker en leuk, dubbel zo ontlastend en bevredigend. Maar geen van beide hoeft de andere vorm van seksuele bevrediging uit te sluiten.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Gie van den Berghe

moraal, ethiek, geschiedenis nazi-kampen en genociden, ooggetuigenverslagen, de Verlichting, eugenetica, darwinisme, historische foto's, transhumanisme

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw