Wanneer en waar werd de eerste regering van België gemaakt?

Wim, 22 jaar
8 juli 2009

Ik weet van de onafhankelijkheid en dergelijke van België, maar werd er dan ook onmiddellijk een regering gevormd? Wanneer dan wel? En waar?

Antwoord

Waar is een eenvoudige vraag: in Brussel. Wanneer is ook niet zo moeilijk te achterhalen.

Tijdens de gevechten in Brussel verenigden zich op 24 september 1831 een tiental notabelen in een Voorlopig Bewind/Gouvernement Provisoire. Hoewel een week later een Centraal Comité de taken overnam, bestond die grotendeels uit dezelfde mensen, en werd de oude naam nog vaak gebruikt. Het was een noodregering die niet verkozen was, met een sterk Brusselse herkomst aar nationale ambities.

Al begin november werden er verkiezingen gehouden. Het resultaat was een grondwetgevend parlement, het Nationaal Congres, met 200 leden, verkozen door 30 000 kiezers. Hoewel het Congres een groot verloop kende, haalde het erkenning van buitenlandse machten, en kon het al in februari 1831 een grondwet stemmen en een regent aanstellen. In juli sloot het een vredesverdrag met Nederland (dat al onmiddelijk werd geschonden), en in september werd het afgelost door een echt parlement, met twee kamers.

Bij het aanstellen van de eerste regent, Surlet de Chokier, werd ook het Voorlopig Bewind ontbonden en een eerste echte regering gevormd, onder leiding van Goblet d'Alviella, op 26 februari 1831. Ze zou amper een maand standhouden door spanningen tussen katholieken en liberalen, en werd opgevolgd door de liberale regering de Sauvage.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw