Waarom moeten we ALLES leren op school als we dat toch niet nodig zouden hebben?

patrick, 15 jaar
7 mei 2008

We moeten alles leren over de stelling van Pythagoras en zo, maar dat heb je later toch niet nodig in het dagelijks leven?

Antwoord

Als we alleen maar zouden leren wat later nuttig is, zouden we welllicht maar weinig kennis en culturele bagage opdoen. Je vraag sluit aan bij een modieuze trend in het onderwijsdebat die voorschrijft dat wat we leren geen zogenaamd 'dode' kennis mag zijn. Deze opvatting berust op een ernstige miskenning van één van de belangrijkste doelen van goed onderwijs, nl. dat kinderen ingevoerd worden in onze cultuur. Dat impliceert inderdaad heel wat kennis die je wellicht later nooit echt concreet gaat gebruiken. Een probleem met deze opvatting is uiteraard ook dat je tevoren nooit goed kan weten welke kennis je later zoal nodig zal hebben. Vandaar dat het precies heel verstandig is om een brede kennisbasis aan te bieden: deze vormt dan het platform vanwaar meer concreet-praktische kennis, die uiteraard ook van belang is, kan worden toegevoegd.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Wim Van den Broeck

Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Schoolpsychologie, Leerstoornissen

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 1050 Elsene
http://www.vub.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw