Disclaimer

De inhoud van deze website is enkel bedoeld voor algemene informatieverstrekking. De informatie wordt geleverd door verschillende partijen, en hoewel zij zich inspannen om deze informatie actueel en correct te houden, houdt dit echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, over de volledigheid, de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de beschikbaarheid in verband met deze website of de informatie, producten, diensten of grafische voorstellingen die deze website bevat van de informatie op deze website. Elk gebruik van dergelijke informatie is dus volledig op eigen risico.  

In geen geval kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of nadeel, of voor elk mogelijk verlies of nadeel als gevolg van het verlies van gegevens of opbrengsten die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van deze website.  

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites waarop de makers van deze website geen zeggenschap heeft. Zij kunnen de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites onmogelijk controleren. Zij bieden deze links aan, maar dit betekent niet noodzakelijk dat zij de hierin uitgedrukte standpunten aanbevelen of onderschrijven. Deze websites staan niet onder controle van IkHebEenVraag, en een bezoek aan deze websites gebeurt op eigen risico.  

De makers doen er alles aan de website altijd en probleemloos toegankelijk te houden. Toch kan noch de coördinator noch haar partners aansprakelijk gesteld worden als de website tijdelijk ontoegankelijk wordt door technische problemen waarover zij geen zeggenschap hebben.

De inhoud van deze website wordt beschermd door de wetgeving omtrent auteursrechten. Bijgevolg mogen geen gegevens en afbeeldingen van deze website worden gekopieerd of doorgezonden zonder de schriftelijke toestemming van de makers. Contacteer de webmaster voor meer gegevens.

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw