COVID-19: alle vragen op een rij

Ook Ik heb een vraag krijgt heel wat vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) te verwerken. We zetten de belangrijkste antwoorden in het kort op een rij. Klik voor meer informatie op de links. • Niet immuun tegen een virus en toch niet ziek worden, kan dat?

Mensen kunnen genetisch sterk van elkaar verschillen. Hierdoor zijn sommige individu’s beter bestand tegen een virusinfectie. Als er minder cellen geïnfecteerd raken binnen een individu, dan zal er minder schade optreden in de weefsels en zullen er weinig of geen symptomen verschijnen.
Lees meer…
 

 • Hoe komt het dat een virus in bepaalde seizoenen voorkomt en waar is het virus dan in de tussentijd?

Griepvirussen overleven in de zomer in een klein aantal mensen die zo een soort overlevingsreservoir vormen.
Lees meer…
 

 • Is een virus een plant of een dier?

Een virus is geen plant, geen dier, en ook geen bacterie. Het is een totaal apart soort wezen.
Lees meer…
 

 • Kan je de huidige coronapandemie met de Spaanse griep vergelijken?

Het is nog te vroeg om deze vergelijking te maken, ook omdat het om een ander soort virus gaat.
Lees meer…
 

 • Wat maakt corona zo gevaarlijk in vergelijking met andere virussen?

Het COVID-19 virus is gevaarlijker dan een klassiek griepvirus want het veroorzaakt meer doden. Daarbij komt dat je besmettelijk bent voor dat je zelf symptomen hebt. Andere coronavirussen geven niet meer dan een verkoudheid.
Lees meer...
 

 • Hoe kan het coronavirus zich zo goed verspreiden in landen met een warm klimaat?

We weten op dit moment te weinig van het virus om het effect van de buitentemperatuur op de verspreiding te kennen.
Lees meer…
 

 • Kan iemand die genezen is van corona anderen nog besmetten?

De laatste rapporten lijken er op te wijzen dat dit inderdaad het geval is. Maar het is te vroeg om dat zeker te weten.
 

 • Hoe ontwikkelde het coronavirus zich?

Het meest waarschijnlijke is door mutatie. Hierbij verandert het erfelijk materiaal zich stapje voor stapje.
Lees meer…
 

 • Hoe lang kan het coronavirus buiten het lichaam overleven?

Het coronavirus kan dagen overleven op plastic oppervlakken en sommige metalen.
Lees meer…
 

 • Hoe ziet het Coronavirus eruit?

De mantel van een virus geeft het zijn specifieke uitzicht, dat je kunt zien onder een elektronenmicroscoop. En die vorm is wel degelijk verschillend voor verschillende soorten virussen. In het geval van coronavirussen spreekt men over een "corona", Latijn voor kroon.
Lees meer…
 

 • Covid-19 komt van vleermuizen voort, maar waar halen die vleermuizen het virus?

Het beginpunt van de evolutie van de virussen ligt zeer ver in het verleden, bij het prille begin van het leven op onze planeet.
Lees meer…
 

 • Waarom worden kinderen niet ziek van covid-19?

Kinderen worden veel minder ziek dan ouderen omdat bij deze laatste groep de functionele reserve van de organen afneemt, zelfs bij een goede gezondheid.
Lees meer…
 

 • Kun je covid-19 meermaals (na elkaar) krijgen?

Als je antistoffen hebt tegen een bepaald virus, ben je daartegen immuun, soms levenslang. Als het virus muteert ben je tegen die gemuteerde variant niet beschermd.
Lees meer…
 

 • Klopt het dat (alle) covid-19 patienten na genezing er levenslang lichamelijke letsels aan overhouden?

Mensen die de ziekte hebben gehad en geen of weinig klachten hadden zullen hoogstwaarschijnlijk geen enkel letsel overhouden. Mensen met zware ziekteverschijnselen die toch genezen kunnen mogelijk toch restletsels overhouden.
Lees meer…
 

 • Hoe groot is de kans dat je als jonge persoon (twintiger, dertiger of veertiger) ernstig ziek wordt van covid-19?

Naarmate je jonger bent is de kans op ernstige ziekte bij COVID-19 besmetting kleiner maar ze is nooit nul.
Lees meer…
 

 • Hoe kunnen we aan groepsimmuniteit tegen COVID-19 komen terwijl er ook regels zijn?

Bij COVID-19 is het niet mogelijk om aan groepsimmuniteit te komen op een natuurlijke wijze zonder een groot aantal mensen ernstig ziek te maken.
Lees meer…
 

 • Waarom duurt het zo lang voor er een vaccin tegen COVID-19 is?

Het virus dat COVID-19 veroorzaakt is een nieuw virus. Om daartegen een vaccin te ontwikkelen moeten er een aantal stappen doorlopen worden.
Lees meer…
 

 • Kan men van covid-19 genezen?

De meeste mensen genezen van COVID-19 zoals men geneest van een verkoudheid of een griep. Een minderheid moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Van deze groep moet ook niet iedereen naar intensieve zorgen.
Lees meer…

 

Nog vragen over COVID-19? Misschien vind je het antwoord wel op info-coronavirus.be

 

Bart Coenen

 

Overige aankondigingen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw