Niel Hens: ‘Communicatie heeft tijd nodig’

Als je het niet aan je grootmoeder kunt uitleggen heb je het niet helemaal begrepen, zou Einstein ooit hebben gezegd. Als biostatisticus en epidemioloog moest Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen) zijn onderzoek het voorbije anderhalf jaar aan honderdduizenden grootmoeders diets maken. Eos vroeg naar zijn ervaringen als wetenschapscommunicator.Op welk moment besloot u uw onderzoek met een breed publiek te willen delen?

‘Ik heb het altijd belangrijk gevonden om aan wetenschapscommunicatie te doen, bijvoorbeeld als prof voor de klas (waarbij een professor een gastcollege verzorgt op een middelbare school, red.) of voor de Seniorenuniversiteit (een initiatief van de UHasselt met een dertigtal lezingen per academiejaar, red.). Bij de start van de covid-19-pandemie was het onmiddellijk duidelijk dat goede en waarachtige communicatie nodig was. Ons collectieve gedrag zou de belangrijkste factor worden bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Als samenleving moesten we weten hoe we dat virus onder controle konden krijgen.’

Wat is voor u het voornaamste doel van een communicator?

‘Ik wil op een behapbare manier de complexiteit rond de evolutie van het SARS-CoV-2-virus overbrengen. Maar ik vind het ook belangrijk om met de nodige nuance uitspraken te kunnen doen. Daarom heb ik besloten om soms niet te communiceren, op momenten dat er geen nuance mogelijk was of wanneer bijkomende communicatie weinig meerwaarde bood.’

Wat is de grootste uitdaging bij het communiceren over uw onderzoeksdomein?

‘Het is bijzonder moeilijk om onzekerheid mee te delen. Mensen hebben nood aan duidelijke boodschappen. Maar de realiteit was dat er in elke fase van deze pandemie heel wat onzekerheid bestond. Ik heb gemerkt dat veel individuen zich dan richten op getallen eerder dan op de algemene boodschap. Communicatie heeft tijd nodig, en die was er in de recente crisisperiodes niet altijd. Zeker niet wanneer andere activiteiten prioritair moesten doorgaan, zoals onderzoek, onderwijs en dienstverlening.’

Waarover zou het publiek dringend meer moeten weten?

‘Wanneer ik over mijn vakdomein praat, zie ik dat het dikwijls niet gemakkelijk is voor het publiek om zichzelf in een groter geheel te plaatsen. Epidemiologie is de wetenschap op het niveau van een populatie, maar dat is niet altijd eenvoudig te vertalen naar het individuele belang.’ – PVW

Niel Hens werd door de KVAB en de Jonge Academie onderscheiden met de Jaarprijzen Wetenschapscommunicatie 2021, voor zijn uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie. Samen met Hens werden elf andere laureaten onderscheiden.

 

Overige wetenschapen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw