Kunnen oriënteringsproeven je helpen bij je studiekeuze?

Toen hij er tien jaar geleden mee begon, had professor Wouter Duyck niet de ambitie om in Vlaanderen een groot project rond oriënteringsproeven op te zetten. Maar omdat hij merkte dat veel studenten psychologie niet goed voorbereid waren op het vak statistiek en daardoor niet slaagden voor de opleiding, ontwikkelde hij met zijn team de Simontest. Die groeide uit tot een voorbeeld voor het hele Vlaamse onderwijs.Het begon bij het testen van een kleine groep studenten
"
We zaten in de faculteit psychologie met een instroom die door een ontoereikende studie-oriëntering niet door het eerste jaar geraakte. Maar ik had geen personeel of middelen en moest dus klein beginnen." Wouter en zijn collega’s stripten het examen statistiek van alle inhoud en stelden een korte test van twintig vragen op. Groot was de verbazing toen ze zagen dat tot een derde van de studenten minder dan vijftien op twintig scoorden. "We zijn dan met die test naar andere faculteiten gestapt, naar de rechten, naar politieke en sociale wetenschappen en naar de letteren. Daar waren de resultaten niet beter."


'Terwijl de klassieke testen van de burgerlijk ingenieurs en de geneeskunde terecht op een topgroep mikken, werkten wij aan een algoritme dat voorspelt wie níét zal slagen.'


Werken aan een algoritme
De wetenschappers zagen dat hun test correleerde met de examenresultaten en doken in de wetenschappelijke literatuur om een wetenschappelijke 'testbatterij' te ontwerpen die verder ging dan louter het wiskundige. Soms kreeg Wouter daarbij het verwijt dat hij werkte aan een systeem dat alleen de beste studenten zou selecteren. "Maar wij deden eigenlijk het omgekeerde, want terwijl de klassieke testen van de burgerlijk ingenieurs en de geneeskunde terecht op een topgroep mikken, werkten wij aan een algoritme dat voorspelt wie níét zal slagen."


'Dankzij onze oriënteringstest slagen er nu meer studenten.'


Zeker zijn van je advies
"We hebben de Simontest gradueel opgebouwd en dan de psychologiestudenten verder getest, maar we hebben hen nooit studieadvies gegeven. Waarom? Ik vind het heel belangrijk dat je zeker bent van je advies naar studenten en dat je advies evidence based is. Daarom bouwden we in die eerste jaren eerst een reeks historische datasets op. Die moesten er op den duur voor zorgen dat we genoeg wisten om een voorspelling te maken. En toen hadden we eigenlijk geluk, want deze aanpak bleek te werken. Na verloop van tijd konden we ook opleidingsspecifieke voorspellingen berekenen en ging het dus over veel meer dan alleen de opleiding psychologie."


'Na verloop van tijd konden we ook opleidingsspecifieke voorspellingen berekenen.'


Studie-advies en alternatieven
Intussen test de UGent bijna elke student die zich inschrijft via de website vraaghetaansimon.be. Studenten krijgen een rapport toegestuurd met daarin studieadvies over de opleidingen die bij hun profiel passen en een overzicht van hun competenties. Bij negatief advies krijgen ze een reeks alternatieven aangeboden. Onderzoek toont intussen een gestegen studierendement bij studenten die zo’n feedbackrapport krijgen. En zelfs al zijn ze niet bindend, toch hebben ze een activerend effect op de studiekiezers. “We kunnen dus met het hand op het hart zeggen dat er minder studenten gebuisd zijn sinds we die test ingevoerd hebben.”


'Aan de Simonproef namen alleen universiteiten en hogescholen deel. Met Columbus willen we weer een stap verder gaan en ook mensen die eerder praktijkgeoriënteerd zijn wegwijs maken.'


Van Simontest tot Columbusproef
De Simontest kreeg ook een politieke vertaalslag. "Plots kregen wij een telefoontje van de minister van Onderwijs die ons vroeg om een test voor heel Vlaanderen uit te werken. In Leuven was er ook een goed initiatief, de Luci-test, ontwikkeld door de faculteit letteren. Wij hebben toen het initiatief genomen en met de KULeuven, de UAntwerpen en Arteveldehogeschool een expertengroep opgericht. Samen ontwikkelden we de Columbusproef, een test voor het hele Vlaamse onderwijs met daarin modules van de verschillende partners.”

En de toekomst? Wouter blijft verder aan de weg timmeren: "Aan de Simonproef namen alleen universiteiten en hogescholen deel. Met Columbus willen we weer een stap verder gaan en ook mensen die eerder praktijkgeoriënteerd zijn wegwijs maken. Het zal de nodige tijd vergen, maar we gaan dit zeker doen."

 


Bio: Wouter Duyck is professor Experimentele Psychologie aan de UGent.


Interview: Bart Coenen

 

Overige wetenschapen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen